Adalékok Barakonyi Károly debreceni diákéveihez
2017.06.20.
Adalékok Barakonyi Károly debreceni diákéveihez

Topor István, debreceni tanár, történész, helytörténész, a debreceni alakulatok vitéz tetteinek kutatója, egy 3. honvéd gyalogezredben szolgált ifjú katona debreceni diákéveit mutatja be.

Nagy érdeklődéssel vettem kézbe a Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében című kötetet. Különösen Rózsafi János Felderítő vállalkozások a Haláldombnál – Egy kutatás története című tanulmánya ragadta meg figyelmemet, debreceni vonatkozású tartalma miatt. Ebben a részben számol be a szerző a debreceni 3. honvéd gyalogezred kötelékébe tartozó katonának, Barakonyi Károlynak hőstettéről és tragikus haláláról. A Ki volt Barakonyi Károly? című bekezdésben arról ír, hogy noha több irányban folytatott kutatásokat, mégis csak részinformációkat sikerült róla szereznie. A Debreceni Református Kollégiumtól kapott tájékoztatás szerint Barakonyi Károly nem szerepelt egyik tagintézmény névkönyvében sem. Nem csoda, hogy ezt a választ kapta. Ezen a néven valóban nincs nyilvántartva tanuló. A megkérdezett illetékesek nem tudták, nem tudhatták, hogy fent nevezett eredeti családi neve Gorgyán Károly volt. Barakonyi tehát Gorgyán Károlyként látta meg a napvilágot 1896. december 5-én a Bihar vármegyei Piskolton.

A református kollégium főgimnáziumába 1908-ban iratkozott be. Az I. b osztályba került, ahol osztályfőnöke Révész Lajos lett. A család ekkor még Piskolton élhetett, erről tanúskodik az apára vonatkozó bejegyzés, aki ekkor itt volt szőlőműves, azaz vincellér.

1. A Református Főgimnázium 1908-1909-es főnévkönyvének egy lapja.

Az ötödik osztálytól kezdődően rendszeresen részt vett az önképzőkör munkájában. Az 1912-13-as tanévben szavalatáért dicséretben részesült. Ugyanebben a tanévben az Ármós Bálint ösztöndíj-alapítványból 80 korona ösztöndíjat ítéltek meg számára. A következő tanévben is szorgalmas munkát végzett. Az önképző kör pályázatára beadott műbírálatával bekerült a kör emlékkönyvébe. A kör fiumei kirándulására emlékező délutánon ő mondott víg monológot. Ebben az évbe is dicséretet kapott szavalatáért. Cohen címmel humoros hetilapot is szerkesztett. 1914. február 18-án a hatodik osztályból maradt ki, és magántanuló lett. Erről tanúskodik a főnévkönyv bejegyzése. A család nagy valószínűséggel ekkor már Debrecenben él, ugyanis az apa napszámosként dolgozik itt.

2. A Református Főgimnázium 1913-194-es főnévkönyvének egy lapja.

Valószínűleg apai jóváhagyással ekkor változtatta meg romános hangzású családnevét, mert ettől kezdve viseli ő és testvére is a Barakonyi nevet. Ezt támasztja alá a gimnázium 1914-1915-ös tanévben készült értesítője, amelyben a magántanulók között, már Barakonyi Károlyként szerepel.

3. A Debreceni Református Főgimnázium Értesítője az 1914-1915-ös tanévről. 100.

1915 májusában önként jelentkezett katonának, noha már vezényelve volt a tartalékos tiszti iskolára. Az olasz harctérre került. Itteni tevékenységét, hőstetteit részletesen bemutatta Rózsafi János tanulmánya.

A 19 éves fiatalember 1915. szeptember 6-án szerzett sebesülésébe belehalt. Az ezred „legvitézebb katonája"-ként számon tartott fiatalember halálhírét maga az ezredparancsnok, Stadler István közölte a szülőkkel. Másnap, szeptember 7-én katonai tiszteletadás mellett Cotičiban temették el. A Debreczeni Képes Kalendáriom 1916-os száma is megemlékezett a fiatalon elesett debreceni diákról.

Topor István

A hősi tett leírása a korabeli lapokban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Hősök szerk. Tábori Kornél A Pesti Napló Kiadása. 1916. 105.p.            Pesti Napló 66. évf. 246.sz. 1915.szeptember 4.  18 p.

Források:

  • A Debreceni Református Főgimnázium Értesítői 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915.
  • A Debreceni Református Főgimnázium Főnévkönyve az 1908-1909-es tanévről. Levéltári jelzete:TtREL II.7.e.80.
  • A Debreceni Református Főgimnázium Főnévkönyve az 1913-1914-es tanévről. Levéltári jelzete: TtREL II.7.e.85.
  • Debreczeni Képes Kalendáriom 1916. 93-94.
 
Átlagos (0 szavazat)

Hírek

1956. november 4-e néma szemtanúja
Részletek >>
Jelképek, szimbólumok a népművészetben és a festészetben
Részletek >>
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Részletek >>
Három porosz katona a Hősök Temetőjében
Részletek >>

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál