Királyi bronzszobor a Pavilon kaszárnya udvarán
2014.06.24.
Királyi bronzszobor a Pavilon kaszárnya udvarán

100 évvel ezelőtt június 24-én leplezték le a debreceni Pavilon laktanya udvarán Őfelsége Ferenc József császár bronz mellszobrát. Június 24-e a 39-esek életében kitüntetett nap volt, az ezred emléknapja. 1866-ban a Custozza csatában tanúsított bátor, vitézi, sok véráldozattal járó harcukért érdemelték ki a sárga színű ezredzászlót. Ezt a kegyet csak 4 ezred kapta meg a közös gyalogezredek közül.

1914. június 24-e nagy esemény volt a császári és királyi 39. gyalogezred számára. Kettős ünnepet tartottak, egyrészt ezrednapjuk 48. évfordulóját, másrészt leleplezték laktanyájuk udvarán Őfelsége mellszobrát. 1866-ban ezen a napon a Monte de la Croce megszerzéséért vívott hősies, háromszoros túlerővel szembeni küzdelemben összesen 594 ember veszítettek, közülük 24 tisztet.

Az ünnepségen jelen volt Molnár György tizedes is, aki maga is részt vett a csatában és súlyosan megsebesült. Bátorságával és határozottságával több olasz katona által közrefogott és megtámadott ezredbeli tiszt életét mentette meg. Ezért a tettéért I. osztályú nagy vitézségi aranyérmet kapott. Mellette még 20 katona sorakozott, akik szintén részesei voltak a győztes csatának.  

Az ünnepélyen jelen voltak az ezred bécsi zászlóaljainak tisztjei, a városi hatóság küldöttsége, dr Baltazár Dezső református püspök, Márk Endre udvari tanácsos, Kovács József polgármester, Magoss György városi főügyész, dr. Ozory István rendőrkapitány, és az egész debreceni helyőrség, a császári és királyi és a magyar királyi honvéd alakulatok is. A szobor körül négyszögben a különböző hadnemek csapatai sorakoztak fel, így a 39-es zászlóalj teljes díszben, a 61-es zászlóalj, egy honvéd gyalogsági, és egy honvédhuszársági díszszázad.

A helyőrség tisztikarának élén Nagy Gyula báró tábornok dandárparancsnok állt. Az ünnepély tábori misével kezdődött, amelyet Tóth Pál tábori lelkész celebrált. Azután Wolf János alezredes mondott ünnepi beszédet. Beszédében kiemelte, hogy ez a nap azért is különleges Debrecen háziezrede számára, mert a 158 éves ezred több évben is pont ezen a napon aratott dicsőséget. Így kitüntette magát 1795-ben a Madonna del Monte melletti sáncok megrohanásánál, 1799-ben a Sechia folyónál határozott támadásaival, 1859. évi hadjáratban a Solferinói és San Martinói csatákban, végül 1866-ban a Monte de la Croce meghódításáért vívott harcban. Végül leleplezték Őfelsége bronz mellszobrát az idős uralkodó felgyógyulása alkalmából.

Az ünnepség a laktanya előtti gyakorló téren folytatódott, ahol a katonák díszmenetben vonultak el az elöljárók és a vendégek előtt. A díszmenetben egy szakasz honvéd gyalogos és egy szakasz honvédhuszár is részt vett. A zenét a 61-esek fúvós zenekara, a „Marsch-musik” szolgáltatta.

Délben díszebéd volt a tiszti étkezdében, délután pedig legénységi játékok a laktanya előtti téren. A legénység ezen a napon feljavított menázsit és fejenként fél liter bort kapott.

Délelőtt 9 órakor pedig a római katolikus templomban tartottak rekviemet a Custozza csatában elesettek lelki üdvéért. A gyászistentiszteletet Gróh Ferenc prépost-plébános celebrálta.    

A gyalogezred tisztikara az ünnep alkalmából üdvözlő táviratot küldött a királynak, Ferenc Ferdinánd trónörökösnek, Károly Ferenc József jövendő trónörökösnek, aki a 39. gyalogezred őrnagya volt ekkor, hötzendorfi Conrád báró vezérkari főnöknek, az ezred tulajdonosának és a hadügyminiszternek

Forrás: Debreceni Városi Könyvtár Helytörténeti Fotótár

A hölgykoszorút nagy valószínűséggel az ünneplő tisztikar feleségei alkotják.

Forrás: Debreceni Városi Könyvtár Helytörténeti Fotótár

Szöveg forrása:

  • Leleplezték a debreceni király-szobrot. A custozzai csata emlékünnepe In Debreczeni Független Újság, 1914. június 25. 1-2. p.
  •  A custozzai csata évfordulója In: Debreczen, 1914. június 25. 2.p.
  • Hódoló távirat a királyhoz. A 39-ik gyalogezred ünnepe In: Debreczeni Újság, 1914. június 25. 2-3.p. 
  • A debreceni háziezred kettős ünnepe. A custozzai csata évfordulója. Király szobor leleplezése a Pavillon laktanyában In: Debreceni nagyújság, 1914. június 26. 4.p.
 
Átlagos (0 szavazat)

Hírek

1956. november 4-e néma szemtanúja
Részletek >>
Jelképek, szimbólumok a népművészetben és a festészetben
Részletek >>
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Részletek >>
Három porosz katona a Hősök Temetőjében
Részletek >>

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál