A Magyar Hadtudományi Társaságot (MHTT) a hadtudomány művelésében élenjáró és iránta érdeklődő személyek 1990-ben alapították azzal a céllal, hogy összefogja e tudományterület szakembereinek tevékenységét.
Célja:

  • a hadtudomány és a hozzá kapcsolódó más tudományterületek iránt érdeklődő és azzal tudományos igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó állampolgárok tevékenységét összefogja,
  • segítse a tudományos eredmények gyakorlatba történő alkalmazását,
  • biztosítsa tagjai részére a tudományos továbbképzést,
  • fórumot biztosítson a magyar hadtudomány eredményeinek publikálásához.

A Hadtudomány - Publikációk menüpont alatt a MH 5. Bocskai István Lövészdandár és az újraszervezett Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata e témával kapcsolatos publikációi találhatóak. Reményeink szerint az adatbázis egyre bővül szakdolgozatokkal, doktori disszertációkkal és természetesen friss publikációkkal.

Szakdolgozatokat, doktori disszertációkat, és az adatbázisban még nem szereplő tanulmányokat nagy tisztelettel fogadunk a bocskailib@gmail.com email címen.

  Martinkovits Katalin
        könyvtáros

A MHTT Debreceni Tagozat bemutatása:

Két szakosztályunk van, a hadtörténelmi és hadisírgondozó, valamint a biztonságpolitikaicsoport.Az első csoport feladata: hadi- és katonasírok, hősi temetők kutatása, adatolása, az elkészült adatbázisok nyilvánossá tétele. A hősi temetők helytörténti vonatkozásainak feltárása, a helyőrséghez köthető hadtörténelmi események, a helytörténet katonai vonatkozásainak feltárása, megismertetése. A másik csoport biztonságpolitikával foglalkozik, előadásokattart és harcászati, hadműveleti kutatásokat végez. Ehhez kapcsolódóan hadijátékokat, úgynevezett Staff Ride-ot szervez. Ezelsősorban a MH 5. Bocskai István Lövészdandártörzs felkészítéséhez adna segítséget.

2016. évi munkaterv:

Évente két konferencianapunk van, április 20-ána dandár névadójának csapatünnepén lesza védelempolitikai szekció konferencianapja, a hadisírgondozók pedig november végén tartanakkonferencianapot,amikor az éves kutatásról lehet beszámolni a közönségnek.

Mindezek mellett a hadtudományt népszerűsítő, úgynevezett ismeretterjesztő könyvtári előadásokat tartunk a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtárhelyiségében, valamint a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai és az érdeklődők számára szakköri formában a II. Világháborúval kapcsolatos előadássorozatot valósítunk meg.

Előzetes tervek szerint júniusban megjelenik az „Elefeledett emlékezet" – Debrecen katonasírjai c. elektronikus kiadvány II. kötete. A kötet Debrecen II. világháborús hősi- és katonasírjait dolgozza fel. A kiadvány mellékletként ismerteti a Debreceni Köztemetőben nyugvó első világháborús és 1956-os hősi halottak adatait, valamint 1944-ig a város életében fontos szerepet játszó, a köztemetőben eltemetett katonák rövid életrajzát.

Ezeken felül tudományos cikkek, könyvek, s egyéb kiadványok létrejöttét segítjük. Ezzel publikációs lehetőséget is biztosítunk a tagok számára. Kutatásokkal támogatjuk az Őrváros Közalapítvány munkáját. Az alapítvány célja: Debrecen valamennyi had- vagy katonatörténeti vonatkozású tárgyi- és szellemi örökségénekvédelme. Közelebbi cél pedig a Honvédtemető- Hősök Temetője, az Orosz Hadifogoly és JárványTemető, valamint a Nagysándor József-halomra elhelyezett emlékmű közös emlékhellyé minősítése, és egy technkai emlékpark kialakítása. 

Kiemelt partnereink a MH 5. Bocskai István Lövészdandár, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, a Debrecen Városi Önkormányzat, Őrváros Alapítvány, a Debreceni Egyetem, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Debreceni Hadisír Kutatócsoport és a Debrecen Városi Televízió Kft.

A Magyar Hadtudományi Társaság ajánlásával.

Hírek

"Csodálatos Caporettó" konferencia
2017.04.28.
A Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, tisztelettel meghívja Önt a „Csodálatos Caporetto" című emlékkonferenciára.
Meghívó Konferenciára
2016.04.16.
A Magyar Hadtudományi Társaság Debreceni Tagozata konferenciát szervez. Téma: Modern és posztmodern háborúk.

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál