Hajdúszovat első világháborús vesztesége
2017.02.14.
Hajdúszovat első világháborús vesztesége

Máté Csabának, a Bocskai-dandár Helyőrség-támogató Parancsnokság főtörzsőrmesterének köszönhetünk egy értékes helytörténeti könyvet, Hajdúszovát '48-as, első és második világháborús hőseinek felsorolásával. A névsor, azért is értékes, mert az első világháborús hivatalos veszteséglistákban a felsorolt nevek csekély töredékét találtuk meg. A helytörténeti munka Diószegi Lajos, hajdúszováti kántortanító, magyar-történelem szakos tanár, és művelődési ház igazgató írása. Hosszú éveken át gyűjtötte a település szellemi és tárgyi örökségét, munkája nyomán maradt fenn többek között Hajdúszovát katonahőseinek névsora.

 

"A dalos, nótás szováti embereket is elragadta a háború vihara. Rövidített kiképzés után zömmel a debreceni 39. és a 3. gyalogezred katonáiként már 1914. augusztus 23-án a keleti frontra kerültek, s részt vettek a támadó hadmlIveletekben. A háború kitörésekor tett ígéret, hogy még azon őszön a levélhullásig fog csak tartani, semmivé vált, négy év lett belőle. A háború utolsó évében már a 18 éveseket is elvitték, föleg az olasz frontra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Itthon a család éhezett, nyomorgott. A szegénycsaládok tápláléka télen pirítós, sült tök, sült krumpli, málé, s néha igen kevés hús. A föld jövedelme - már akinek volt - alig hozta meg az adót, állatnak, embemek élelmet. Nehezen jutott a családnak egy-egy csizma, vagy olcsó ruha. Ha betegség, haláleset, vagy aszály jött közbe, akkor jött a kamat, a váltó. Míg a férfiak zöme a frontokon küzdött, itthon az asszonyok és az öregek tartották fenn a családot.

A világháborúban kb. 900 szováti katona vett részt, közülük 198 hősi halált halt. Sok árva. sok özvegy lett a faluban. Többen rokkantan, bénán jöttek haza. A háború sok bánatot hagyott vissza sok szováti család életében. A szovátiak közül többen kerültek orosz hadifogságba. Ugyanígy Hajdúszovátra is került pár orosz hadifogoly
gazdálkodókhoz földmunkára kiadva. A hajdúszovátiak közül jelentés ideig voltak orosz hadifogságban: Hajdú József, Milák Vince, Juhász Imre, Horváth Sándor, B. Kiss Károly és Bernáth József, kik az orosz nyelvet eléggé el is sajátították. Bernáth József emlékiratában részletesen leírta fogolytábori emlékeit. Többek között a krasznojarszki
táborban együtt volt a költ6 Gyóni Gézával. Az innosztránci partizán divízió egyik szervezöje, s politikai komisszárja is volt
. A Duklánál elesett Fehértói József hadnagy - szováti tanító - emlékére 2 szomorú
szil- és 2 fenyöfát ültettek." 

Az első világháborúban hősi halált haltak nevei:

Asztalos Kálmán Nagy G. Vince
Bak Lajos Nagy János
Balogh István Nagy Jenő
Balogh János Nagy K. Béla
Balogh László Nagy K. József
Balogh P. Sándor Nagy K. József
Balogh R. Antal Nagy K. Lajos
Balogh V. János Nagy Lajos
Bátori József Nagy M. József
Bernáth András Nagy P. Sándor
Bernáth Béla Nagy R. János
Bernáth Béni Nagy Sándor
Bernáth István Nagy Sándor
Bernáth Kálmán Nagy Sándor
Bernáth Máté Nagy Sándor
Bernáth Mihály Nagy Sz. Gerzson
Bernáth Vince Nagy T. Lajos
Bernátk K. Gyula Olajos János
Bézi István Olajos Lajos
Bézi Mihály Ónodi Gyula
Bíró Antal Palotai Imre
Bíró Lajos Palotai János
Bíró Sándor Palotai Sándor
Bogár Károly Pap Antal
Bogdán Sándor Pap József
Bőtös Sándor Parti K. Lajos
Csóka József Parti Lajos
Csóré Lajos Parti Lajos
Cszirják Márton Pető Lajos
D. Nagy Ferenc Pintye Lajos
Dombi Antal Rácz István
Ecsedi Gyula Rácz József
Fábián István Rácz Péter
Fábián János Rákosi Sándor
Fehértói József Sain Antal
Fekete József Sain Gyula
Fülöp József Sain János
Gál Lajos Sain József
Gyarmati Lajos Sain Lajos
Gyarmati Márton Sain Lajos
Győrfi Lajos Sain Lajos
Györki Mihály Sain Péter
Hári Lajos Sarkadi Gyula
Hódos Antal Sarkadi Imre
Hódos Imre Sárközi Lajos
Hódos József Sárosi Sándor
Hódos Lajos Szabó I. Sándor
Horovitz Dávid Szabó Imre
Horvát Mátyás Szabó K. Gyula
Juhász József Szabó K. Lajos
Kádár Sándor Szabó P. Vince
Kállai Ödön Szabó Sándor
Kamarai Lajos Szabó U. Ferenc
Kandi József Szálkai Károly
Kántor Gyula Szálkai Sándor
Kántor Sándor Szalóki János
Kántor Sándor Szerepi Károly
Kapus András Szőke Károly
Kapus Bertalan Szőke Lajos
Kapus Imre Szőllősi Imre
Kardos Béni Szőllősi Imre
Kardos József Szőllősi János
Kardos Mihály Szőllősi János
Károlyi Sándor Szőllősi Lajos
Kémeri Árpád Szőllősi Lajos
Kémeri Lajos Szőllősi Sándor
Kerekes Gyula Szőllősi Sándor
Kerekes Károly Szűcs Lajos
Kerekes Lajos Tar Sándor
Király Károly Tóth András
Kiss Béla Tóth B. Gyula
Kiss Sándor Tóth B. Sándor
Kiss Sándor Tóth D. József
Kósa Ferenc Tóth F. Sándor
Kósa Lajos Tóth Gyula
Kósa Vince Tóth István
Lakatos Kálmán Tóth József
M. Tóth Béla Tóth K. József
Márkus Elek Tóth K. Lajos
Mészáros János Tóth Lajos
Mészáros Lajos Tóth M. Sándor
Mészáros Lajos Tóth Sándor
Mózsik Antal Tóth Sándor
Nagy András Tóth Sándor
Nagy B. József Turuczkai Sándor
Nagy B. Sándor Váradi András
Nagy Cs. Antal Váradi László
Nagy Cs. Mihály Varjú Mihály
Nagy D. Gábor Vas Lajos
Nagy D. Gyula Vásárhelyi Géza
Nagy D. Imre Vásárhelyi Zoltán
Nagy Demeter Víg Kálmán
Nagy G. Antal Víg Péter
Nagy G. Lajos Zagyva János
Nagy G. Mihály Zagyva Sándor
Nagy G. Sándor  

 

(Forrás: Diószegi Lajos: Fejezetek Hajdúszovát helytörténetéből és néprajzából. Hajdúszovát Község Önkormányzata, Hajdúszovát, 1994. pp. 25-27.)

Hajdúszovát első világháborús emlékműve (Forrás: beszelamarvany.lapunk.hu)

 

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál