A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred a Monte San Gabriele védelmében
2017.07.31.
A magyar királyi 3. honvéd gyalogezred a Monte San Gabriele védelmében

Szarka Levente, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola történelemtanára, ömt főhadnagy tanulmánya a 3. honvéd gyalogezrednek a Monte San Gabriele védelmében folytatott hősies küzdelmét mutatja be. 1917. szeptember 15. és október 29-e között a hegy védelme a túlélők, a visszaemlékezők szerint az egyik legembertpróbálóbb feladat volt, sokan az egész háború legkeményebb harcaként jellemezték.

1917 nyarát a 3. honvéd gyalogezred még Volhyniában töltötte. A nyolcadik Isonzó csata után (1916. október) "Az emberanyagban teljesen megfogyatkozott ezredünket a felsőbb hadvezetőség elküldte egy csendesebb hadszíntérre, hogy a tenger veszteség után ismét magához térhessen. Debrecenben a pótzászlóaljnál már nem volt elég kiképzett ember, akiket az ezred után lehetett volna küldeni. A „Lábadozó-osztag" nem tudott elég kiképzett embert adni, mert aki sebesüléséből még nem épült fel, az hiába minden, mégsem mehetett." [1] A hármas honvédeket Volhyniába, Lipa mellé, az úgynevezett Brani-Bruzani előtti védelmi állásokba vezényelték.


Volhyniai parasztasszonyok 1917 körül Forrás: www.bildarchivaustria.at

Az itt eltöltött 8 hónap volt az egyedüli olyan hely, ahol nem kellett mindenkinek pillanatról-pillanatra a halállal számolnia. A létszám a Volhyniában eltöltött nyugodalmas hónapok alatt emelkedett, minden század elérte a 200 fő legénységet.

1917 augusztus 26-án kapta az ezredparancsnokság a felsőbb rendeletet, hogy a 20. honvéd hadosztály csapatait felváltják. Az ezred a hadosztály többi ezredeivel a vasúti utazáshoz az intézkedéseket tegye meg. A rendelet nem említette, hogy hová mennek, de általánosan elterjedt volt, hogy az olasz frontra, a Monte San Gabriele-re, ismét a legrémesebb helyre viszik őket.


A Monte San Gabiele tűz alatt (1917.08.26) Forrás: www.bildarchivaustria.at

Szeptember 5-én vagoníroztak ki, majd pár nap pihenő után következett ismét a pokol. Sipos Gyula ezredes, a 17-es honvédek parancsnoka szerint: „A Monte San Gabriele egy olyan Moloch[2], mely naponta fal fel egy századot."

Szarka Levente tanulmánya megtekinthető itt.[1]
Molnár József: Debreceni honvédek a harcban II. Debrecen, Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Rt., 1926. 89.p.

[2] Moloch: az alvilág istene

 
Átlagos (0 szavazat)

Hírek

1956. november 4-e néma szemtanúja
Részletek >>
Jelképek, szimbólumok a népművészetben és a festészetben
Részletek >>
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Részletek >>
Három porosz katona a Hősök Temetőjében
Részletek >>

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál