Debrecenben eltemetett I. világháborús katonák

WIKI

Katonasírok Debrecenben#


Forrás: DMJV Polgármesteri Hivatal Mikrofilmtár

A térképen a város korábban létező temetői, ahol első világháborús hadisírok voltak. Debrecen kórházaiban, tartalékkórházaiban, fronton szerzett járványos betegségben, sérülés következményeként kialakult fertőzésben, betegségben elhunyt katonákat temettek ide. A városban összesen 22 kórház, tartalékkórház működött.

An der Karte kann man die früheren Debrecener Friedhöfe sehen, wo die Helden des ersten Weltkrieges begraben worden waren. In Debrecen wurden die Soldaten begraben, die an den zufolge in Frontgebieten erlittener Verletzungen und Verwundungen, an den Krankheiten und Infektionskrankheiten gestorben worden waren. In der Stadt gab es insgesamt 22 Krankenhäuser, Garnisonspital, Reservespitäler.


Kossuth utcai református temető: a város legnagyobb és legrégebbi temetője volt, a város árkán kívül feküdt. Adataink szerint viszonylag kevés számú hősi halottat temettek ide, közülük néhányan, a temető bezárása után átkerültek a Honvédtemető, Hősök Temetőjébe.

Reformierter Friedhof an der Kossuth Straße (1):Er war der älteste und größte Friedhof der Stadt, der außer dem Stadtgraben lag. Unserem Datenbestand gemäß wurden hierher relativ wenige Heldentoten begraben. Nach dem Schluss des Friedhofes wurden einige Heldentoten exhumiert und im Heldenfriedhof umgebettet.


A Hatvan utcai reformátustemető helyét 1700-ban jelölték ki. Ide temették Csokonai Vitéz Mihályt, Debrecen nagy költőjét is. Síremléke, és egy csekély körülötte levő rész ma emlékparkként ismert. A temetőt a Nagy Háború idején járványtemetőként használták. 1914-től kb. 900 különböző járványos betegségben elhunyt katona végső nyughelye volt.

Reformierter Friedhof an der Hatvan Straße (2): Seinen Platz wurde im Jahre 1700 bestimmt. Hier wurde der große Poet von Debrecen, Csokonai Vitéz Mihály begraben. Dieser Friedhof gibt es heute nicht, nur das Denkmal des Poeten, und ein kleiner Platz um den Denkmal funktioniert heute als Gedenkpark. Dieser Friedhof wurde in der Zeit des ersten Weltkrieges als Epidemie Friedhof benutzt. Von 1914 war der Friedhof die letzte Ruhestätte der ungefähr 900 Soldaten, die an verschiedene Infektionskrankheiten gestorben waren.


Szent Anna temető: 1716-ban jelölték ki a helyét, nagyjából ettől az időtől kezdve költözhettek vissza a katolikus vallásúak Debrecenbe. Ebbe a temetőbe temettek először a Nagy Háború idején, mintegy 650 első világháborús hősi halott kapta meg itt a végtisztességet.

Katholischer Friedhof namens Heilige Anna (3): Seinen Platz wurde im Jahre 1816 bestimmt, etwa seit dieser Zeit konnten sich die Katholiken in der Stadt wieder ansiedeln. Dieser Friedhof wurde in der Zeit Großes Krieges zuerst benutzt, seit 1914 haben hier etwa 650 Heldentoten des ersten Weltkrieges ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Forrás: Déri Múzeum Fotótár


Péterfia utcai reformátustemető: 1812-ben nyitották, mivel a korábbi temető a város növekedésével az új városárkán belülre került. Csak néhány (14) hősi halottat temettek el itt.

Reformierter Friedhof an der Péterfia Straße (4): Er wurde im Jahre 1812 gegründet, weil der frühere Friedhof dem Wachstum der Stadt zufolge innerhalb des Stadtgraben gekommen hat. Nur einige Heldentoten (14) wurden hier begraben.

Izraelita temető: 1844-ben nyitották, Debrecen egyetlen felekezeti temetője, amely megnyitása óta folyamatosan használatban van. Adataink szerint mintegy 58 izraelita vallású hősi halott került ide.

Israelitischer Friedhof (5): Er wurde im Jahre 1844 gegründet, er ist der einzige Konfessionelle Friedhof, der seit seiner Eröffnung ständig benutzt wird. Unserem Datenbestand gemäß etwa 60 jüdischen Heldentoten sind hierher gekommen.


Várad utcai reformátustemető: Szintén 1812-ben jelölték ki a helyét, egy korábbi temető (Boldogfalvi temető) bezárása után. Adataink szerint 14 hősi halott nyugodott itt.

Reformierter Friedhof an der Várad Straße (6): Seinen Platz wurde im Jahre 1812 bestimmt nachdem ein früherer Friedhof eingeschlossen wurde. Unserem Datenbestand gemäß wurden hier 14 Heldentoten begraben.


Ezek a felekezeti temetők 1932-ig működtek, a Debreceni Köztemető megnyitása után bezárták a temetőket, a nyugvási idő lejárta után területük egy részét beépítették. Kivétel az Izraelita temető, amely ma is működik.

Die konfessionellen Friedhöfe wurden bis 1932 benutzt. Nach der Eröffnung des Zentralfriedhofes wurden sie eingeschlossen, und nach der Ruhezeit wurde einen Teil dieser Friedhöfe eingebaut. Die Aufnahme ist der Israelitische Friedhof, er wird heute auch benutzt.

Orosz hadifogoly-temető: 1915-ben a közelében levő téglagyári hadifogolytáborban kialakult kolerafertőzés következtében elhunyt orosz hadifoglyok kerület ide, tömegsírokba. A temetőt lezárták, majd 1917-ben újranyitották, szintén Debrecen kórházaiban, járványos betegségben elhunyt orosz, olasz, szerb, román katonákat, hadifoglyokat temettek ide, de már egyéni sírokba. Majd 1925-ben a város rendezésekor felszámolt nyulasi barakk-temetőből exhumált 525 hősi halott és orosz hadifogoly kapott itt végső nyughelyet.

Russischer Kriegsgefangenenfriedhof (7): Im Jahre 1915 wurde gegründet. Hier waren die russischen Gefangenen begraben, die sich in dem in der Nähe liegenden Gefangenlager befanden, und an der Choleraepidemie gestorben waren. 1615 russische Kriegsgefangenen wurden hier in Massengräbern begraben, und der Friedhof wurde abgeschlossen. Er wurde im Jahre 1917 wieder geöffnet, und hier fanden die verschiedenen Soldaten ihre letzte Ruhestätte, die in den Debrecener Spitäler an verschiedenen Infektionskrankheiten gestorben waren. Sie haben schon eigene Gräber bekommen. Später im Jahre 1925 wurden hier 525 Heldentoten umgebettet, die aus dem aufgeräumten Barackenfriedhof exhumiert worden waren.


Hősök temetője: 1915. január 20-án nyitották a korábbi ’49-es Honvédtemető kibővítéseként. Mintegy 1800, különböző sérülések és sérülések következtében fellépő betegségekben elhunyt közös hadseregbeli, magyar királyi és német illetve porosz katonák végső nyughelye. A temető ma emlékhely.

Heldenfriedhof (8): Er wurde am 20. Januar 1915. als die Erweiterung des früheren 49er Honvedfriedhof geöffnet. Ungefähr 1800 Heldentoten des ersten Weltkrieges ruhen hier, die an den verschiedenen Verletzungen und Verwundungen oder in den Frontgebieten bekommenen Krankheiten gestorben waren. Der ist die letzte Ruhestätte der kuk, ku, kk, deutsche und preußische Soldaten. Der Friedhof ist heute eine Gedenkstätte.
Forrás: Déri Múzeum Fotótár

Auf diesen Link klicken fienden sie die Namen der in Debrecen begrabenen Soldaten.
0 Mellékletek
135166 Látogatás
Átlagos (0 szavazat)
Megjegyzések

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál