Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

A könyvtár nyilvános munkahelyi szakkönyvtár, használhatja minden 16 éven felüli személy, aki a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A könyvtárba beiratkozni szándékozó, belépőkártyával nem rendelkező személy adatait és érkezésének célját a kapunál, a vendégkártya kiadó terminálnál rögzítik.

A könyvtárba a könyvtár szolgáltatásait igénybe venni kívánó felhasználónak be kell iratkoznia. A beiratkozás feltétele a könyvtárhasználati szabályok elfogadását igazoló „Belépési nyilatkozat" aláírása. A beiratkozás alkalmával a személyi adatok igazolásához személyi igazolvány és/vagy lakcímkártya bemutatása szükséges, a 18 éven aluliak esetében jótállási nyilatkozat. A beiratkozás egy évre érvényes, évenként meg kell újítani. A felhasználó köteles a személyi adataiban (név, lakcím, munkahely, személyi igazolvány száma) bekövetkezett változásokat a könyvtárnak jelezni. A beiratkozás ingyenes.

A könyvtárhasználó az olvasójegy kiállításához az alábbi személyes adatokat köteles közölni:

  • név, leánykori név, anyja neve,
  • születési helye, ideje,
  • lakcíme(i), értesítési címe,
  • személyi igazolványának vagy szolgálati igazolványának száma,
  • diákok esetében diákigazolvány száma.

A könyvtárhasználó nem köteles, de saját akaratából, ennek feltüntetése mellett közölheti e-mail címét, telefonszámát, foglalkozását. A beiratkozott olvasó köteles a személyes adataiban történt változásokat haladéktalanul bejelenteni. A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

A kölcsönvevő a könyvtári dokumentumok gondos kezelésére kötelezettséget vállal, és azokért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A kölcsönvevő a kölcsönvétel tényét a kölcsönzőlapon aláírásával igazolja.
A kölcsönzött dokumentum visszaszolgáltatását a könyvtár dolgozója igazolja.
A kölcsönvétel során megrongálódott dokumentumok helyreállítása a kölcsönvevőt terheli. A dokumentum elvesztését a kölcsönvevő köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 

 
« Vissza a(z) Dokumentumok nyitólap oldalra

Könyvtárhasználati szabályzat

Dokumentumok
1 tétel megjelenítése.

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál