Kótaj első világháborús veszteségei
2016.12.14.
Kótaj első világháborús veszteségei

Polyák András alezredes és Csákvári Sándor munkájukban Kótaj település első világháborús veszteségeit gyűjtötték össze.

Kótaj veszteségkutatásánál kiindulópont a Szabolcs vármegye s a közigazgatásilag ideiglenesen hozzácsatolt két Ung- és négy Bereg vármegyei község hadbavonult és az 1914-1918. világháborúban elesett hős fiainak névjegyzéke volt. Kiadta: Szabolcs vármegye közönsége. A kiadvány külső megjelenésében is okmány. Alispáni jelentés, hiszen nyilvántartási száma van. A későbbiek során pedig minden bizonnyal lelkiismeretes levéltáros további levéltári nyilvántartási számokat vezetett rá.

A kiadás időpontjának meghatározásához „mankó", hogy az alispán által írt előszó keltezve van. A 6702 hős nevét megadó kiadvány előszava 1929. április 16.-án kelt (következésképpen később, vagy abban az évben nyomtatták). A 331. oldal tanúsága szerint Kótaj település hősi halottainak száma: 87 fő. Ugyanebben az adattárban más települések adataiban is szerepelnek további Kótajon született katonák. Ezek részben a veszteséglistákkal is visszaigazolhatók.                                                                         

 • Biri                              1 fő
 • Gáva                           1 fő
 • Kemecse                     1 fő
 • Nagyhalász                 1 fő
 • Napkor                         1 fő
 • Nyíregyháza                5 fő
 • Nyírpazony                  2 fő
 • Nyírszőllős                14 fő
 • Tiszalök                       1 fő

Számbeli kiemelkedést Nyírszőllős és Nyíregyháza mutat. Amennyiben az alapadat kiegészítését a más településeken nem ismert ok miatt feltüntetetteket is figyelembe véve elvégezzük, akkor a település - ezen kiadványból ismert! - hősi halottait 105 főre kell módosítanunk! Pedig még nem csináltunk semmit! Figyelemre méltó az is, hogy Kótaj település hősi halottainak felsorolása Vencsellőn született katonával kezdődik. Ha megfordítjuk az előző megállapítást, láthatjuk, hogy Kótajon a következő más településeken születetteket vették nyilvántartásba:

 • Anarcs                        1 fő
 • Árokszállás                1 fő
 • Besenyőd                   1 fő
 • Buj                               1 fő
 • Feldebrő                     2 fő
 • Ibrány                           2 fő
 • Laskod                        1 fő
 • Maklár                          1 fő
 • Mezőtárkány                1 fő
 • Nagyhalász                 2 fő
 • Nyíregyháza                2 fő
 • Nyírpazony                   2 fő
 • Oros                              2 fő
 • Paszab                         1 fő
 • Tiszaeszlár                  1 fő
 • Tiszarád                       1 fő
 • Tokaj                             1 fő
 • Újfehértó                      1 fő
 • Vencsellő                     3 fő

Úgy tűnik, hogy a hősök listájának összeállításakor alapnak a bevonulás időpontjában érvényes illetőséget (lakhelyet) vették alapul, de a születés helyét is feltüntették. Szembeszökő az is, hogy a lista összeállítói - legalábbis Kótaj esetében - a már említett veszteséglisták adatait nem ismerték, vagy azokat valami okból nem vették figyelembe. Azzal együtt ugyanis a már 105 ismert név mellé további 112 főt tudunk felsorolni. Ebben a számban biztosan van olyan, akinek névalakja eltérő ugyan, de valószínű, hogy Szabolcs vármegye adattárában is szerepel. A teljes egyezéseket (amiből kevés van!) más módon értelmeztük, hiszen adatfeltárást végeztünk, nem forráskritikát! Mégis idekívánkozik egy bejegyzés, amit értelemszerűen kell felülbírálni, hiszen a megadott kritériumokból egy, vagy akár több nyilvánvalóan valótlan:

Vallatóra kellett fogni a település világháborús emlékművét is. Görömbey Imre szobrász alkotását 1924. június 23-án avatták fel.[1] A névsor minden kótaji családot érint.[2] A Nyírvidék az emlékmű avatását követő napon megjelent cikke 69 (hatvankilenc) hősi halottról tesz említést. Az Szabolcs vármegyei adattár, mint láttuk 87 (nyolcvanhét) kótaji hősi halottnak állít emléket. A szobor oldallapjain most 78 (hetvennyolc) nevet találunk! Az adattár öt évvel később került ki a nyomdából, mint ahogy az emlékművet emelték. A veszteséglisták egyszerű (közkeletűbb néven „sima") kereséssel 112 találatot adnak a település nevére. A listákban a KÓTAJ szó jól kereshető. Ezt csak a KOTAJ szóval egészítettem ki, esetleges ékezethiányra gondolva. Érdemes tudni a listákról, hogy azok több honlapon is fellelhetők. Más-más módon lehet és célszerű keresni bennük. Különböző keresőmotorok különböző eredményt adnak. Egy személy több alkalommal is előfordulhat a dolgozat elején tisztázott háborús eseményekkel kapcsolatban. A bejegyzéseket esetenként kritikával érdemes fogadni az adatfeltárás kapcsán is. Becsülni való az a törekvés, amivel – esetünkben – kettő hadifogoly személyét igyekeztek azonosítani:

Az emlékművön csak névadatok vannak, míg a már említett vármegyei adattár és a veszteséglista időpontokat, eseményeket és helyszíneket is közöl, az érintett alakulatát is gyakran nevezi meg. Amennyiben ilyen adat került a feltárás során tudomásunkra, azt a táblázat utolsó sorában közöltük. A nevek utáni oszlopokban szereplő „+" az emlékmű, veszteséglista és adattár oszlopban az adott néb előfordulását jelzi. Az esemény oszlop „+" jelével a halált jelöltük (esetenként időpont és helyszín, vagy annak hiánya is szerepel a névhez tartozóan).

 

Név

Emlék-

Veszteség-
lista

Adattár

Esemény

1.

Aggócs Johann

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Skobelew

2.

Agócs Károly

+

 

+

elesett 1914. október orosz harctér

3.

Ancsán János

 

 

+

elesett 1914 orosz harctér

4.

Antal Michael

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

5.

Árendás János

 

+

 

hadifogság nem jelzett földrajzi helyen

6.

Asztalos Alexander

 

+

 

elesett 1918. 06. 17. nem jelzett földrajzi helyen

7.

Balázs Karl

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

8.

Balla István

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

9.

Balogh Pál

+

 

+

elesett 1914 orosz harctér

10.

Bán Miklós

 

+

 

sebesülés, hadifogság (Oroszország) Beresowka

11.

Báré Pál

+

 

+

elesett 1914 orosz harctér

12.

Berencsi (?) Michael

 

+

 

kórházi kezelés Ostrava (Csehország)

13.

Bereznak János

 

+

 

sebesülés, hadifogság (Oroszország) Moskau

14.

Bili Mihály

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

15.

Blastyak Michael

 

+

 

kórházi kezelés Enns (Ausztria)

16.

Blau Paul

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

17.

Bláz János

+

 

+

elesett 1917. decem-ber 31. orosz harctér

18.

Blóz János

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Nertschinsk

19.

Bodi Stefán

 

+

 

elesett 1915. 09. 01-07. nem jelzett földrajzi helyen

20.

Bodnár Mihály

 

 

+

elesett 1916 orosz harctér

21.

Bodnár Péter

 

 

+

elesett 1915 orosz fogság

22.

Borsuk Nikolaus

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

23.

Bukovenszki Mihály

+

 

+

elesett 1914. 10. 27. orosz harctér

24.

Ceck György

 

+

 

elesett 1916. 11. 20. nem jelzett földrajzi helyen

25.

Czirka Karl

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

26.

Csatlós István

+

 

+

meghalt 1920. 05. 21., eltemetve KÓTAJ

27.

Csek János

+

 

+

elesett 1915 orosz harctér

28.

Csek Sámuel

+

 

+

elesett 1918 orosz harctér

29.

Cser György

+

 

+

elesett 1917. január orosz harctér

30.

Csirka Nikolausz

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

31.

Csizmarek Johann

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

32.

Csizmarik Mihály

+

 

+

meghalt 1918, eltemetve KÓTAJ

33.

Dobránszki János

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Skobelew

34.

Dobránszky Béla

+

 

+

meghalt 1916. 02. 28., eltemetve KÓTAJ

35.

Dobránszky Gergely

+

 

+

1914. 09. 12. eltűnt nem jelzett földrajzi helyen

36.

Dobránszky Gusztáv

+

+

+

meghalt 1918. 09. 07., eltemetve KÓTAJ

37.

Dobránszky Miklós

+

 

+

elesett 1917. 12. 31. orosz harctér

38.

Dobránszky Pál

+

 

+

elesett 1915. 04. 13. Csemernye (szlovákul Čemerné)

39.

Dócs Peter

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

40.

Drotár András

 

 

+

meghalt 1916. 03. 14. orosz harctér

41.

Dzsugán József

+

 

+

elesett 1916 ismeretlen helyen

42.

Dzsugán Mihály

 

 

+

elesett 1916. orosz harctér

43.

Erdei György

+

 

+

elesett 1914. 09. 27. orosz harctér

44.

Farkas József

+

+

+

elesett 1916. 11. 29. nem jelzett földrajzi helyen[1]

45.

Fedor Ferencz

 

+

 

kórház Bp., ill. kórház Nyíregyháza

46.

Fedor Péter

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Ustkamenogorsk

47.

Figmar György

 

+

 

beteg, Miskolc, kolera barakkórház

48.

Fränkel Mór

+

 

+

?

49.

Fried Bertalan

 

+

 

elesett 1916. 01. 19. nem jelzett földrajzi helyen

50.

Frimmel Adolf

 

+

 

beteg a 16. sz. budapesti laktanyakórházban

51.

Galambos Karl

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

52.

Gáspár Péter

 

+

 

sebesülés, hadifogság (Oroszország) Rybinsk

53.

Gegény Andreas

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

54.

Gegeny Gabriel

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

55.

Gégény Karl

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

56.

Gombkötő Franz

 

+

 

beteg, Kremsier kórház (Csehország)

57.

Gombkötő Pál

 

 

+

elesett 1914 orosz harctér

58.

Gradovics László

+

 

+

+ 1918 orosz harctér

59.

Gubanyi Michael

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

60.

Hangócsi Josef

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

61.

Harakoly Gergely

+

 

+

elesett 1914. 12. 22. Krakkó (Lengyelország)

62.

Hauczmann Michael

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

63.

Hell Ferenc

+

 

+

elesett 1915. 04. Lemberg (Ukrajna)

64.

Hibján József

 

 

+

meghalt 1918 Békéscsaba

65.

Hirsch Gerstok

 

+

 

hadifogság (Oroszország) 1/5 Obertyn (Ukrajna)[2]

66.

Hódi Miklós

 

 

+

meghalt 1917 Nyíregyháza, temetve ugyanott (Hősök temetője!)

67.

Horváth Károly

+

 

+

elesett 1914 román harctér[3]

68.

Horváth Miklós

+

 

+

meghalt 1922. 02. 14., eltemetve KÓTAJ

69.

Horváth Pál

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Sarapul

70.

Hovan Paul

 

+

 

meghalt 1916. 06. 30. nem jelzett földrajzi helyen

71.

Hrabina Karl

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

72.

Hudák Mihály

+

 

+

elesett 1917. 12. 31. orosz harctér

73.

Hunciska Mihály

 

+

 

hadifogság nem jelzett helyen, hadifogolycsere érintettje nem jelzett időben

74.

Huncsik Gábor

+

 

+

meghalt 1916. 02. 28. orosz fogságban

75.

Huncsik János

 

+

 

sebesülés, hadifogság (Oroszország) 36. sz. tábori kórház Kaluga

76.

Huncsik Menyhért

+

 

+

+ 1919, temetve KÓTAJ[4]

77.

Ikonyák Johann

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

78.

Jancsurár(k?) János

+

+

+

elesett 1915. 07. 15. nem jelzett földrajzi helyen[5]

79.

Jónás János

 

 

+

meghalt 1920. 02. 12., temetve Kemecse

80.

Josku András

+

 

+

elesett 1914. 12. 20. orosz harctér

81.

Juhász Michael

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

82.

Kállai Michael

 

+

 

sebesülés, hadifogság (Szerbia) Valjevo,  tartalék katonai kórház

83.

Kálya Ferenc

+

 

+

elesett 1917. 07. 17. olasz harctér

84.

Kancsol Gábor

 

 

+

elesett 1916. 08. 26. olasz harctér

85.

Kandala János

 

 

+

meghalt 1919 hadifogság (Oroszország)

86.

Kandala József

 

 

+

elesett 1915 orosz harctér

87.

Kifka János

 

+

 

kórházi kezelés Nyíregyháza

88.

Kifka Michael

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

89.

Kis Georg

 

+

 

sebesülés, kórházi kezelés Bécsben

90.

Kis Johann

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Ustkamenogorsk

91.

Kiszer Péter

 

 

+

elesett 1916. 07. 03. orosz harctér

92.

Klein Sámuel

+

 

 

?

93.

Klein Sándor

+

 

+

elesett 1916 orosz harctér

94.

Koleszár Károly

+

 

+

elesett 1915. 03. 12. orosz harctér

95.

Komenár Georg

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

96.

Koncsol Gábor

+

+

 

elesett 1916. 08. 25-26. nem jelzett földrajzi helyen

97.

Koncsol Lajos

+

 

+

+ 1916 orosz harctér

98.

Koncsor János

 

+

 

hadifogság nem jelzett helyen, hadifogolycsere érintettje nem jelzett időben

99.

Kondás János

+

+

+

meghalt 1916. 08. 18. Békéscsaba

Berényi úti református temető

100.

Kovács István

 

+

 

sebesülés, kórházi kezelés Nyíregyháza

101.

Kovács Josef

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

102.

Kovács Lajos

 

 

+

elesett 1914 orosz harctér

103.

Kovács Lőrinc

+

 

+

+ 1917 Budapest (?)[6]

104.

Kovács Mihály

 

 

+

elesett 1914. szeptember, orosz harctér

105.

Kovács Sándor

+

 

 

?

106.

Kozár Andreas

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Beresowka

107.

Kramer József

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

108.

Kraszner Péter

+

+

+

meghalt 1915. 11. 10. Stefánia Kórház Bécs,

bécsi központi temető (Zentralfriedhof)

76 B. parcella/4. sor/9. sír[7]

109.

Kulcsár Gabriel

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Nowo-Nikolajewsk

110.

Lesku Paul

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

111.

Lipcsei Tamás

+

 

+

elesett 1916. 06. 08. orosz harctér

112.

Lippai Károly

 

 

+

elesett 1914 orosz harctér

113.

Liptai Paul

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

114.

Liptai Puhi Pál

 

 

+

elesett 1916 orosz harctér

115.

Macsi András

 

 

+

elesett 1915 orosz harctér

116.

Macsi József

 

 

+

elesett 1915 orosz harctér

117.

Mako Josef

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

118.

Márton Michael

 

+

 

hadifogság nem jelzett helyen, hadifogolycsere érintettje nem jelzett időben

119.

Matacsé Károly

 

+

 

beteg, Bécs

120.

Máté József

 

+

 

elesett 1915. 10. 23. (Galícia)

121.

Matocsi Stefán

 

+

 

gyógykezelés sebesülés után 1. sz. tartalék kórház (Königl. Weinberge.) ?

122.

Matolcsi Imre

+

+

+

meghalt 1917 sebesülésben nem jelzett földrajzi helyen

123.

Matolcsi László

+

 

+

elesett 1918. 06. 09. (Piave)

124.

Matolcsi Menyhért

+

 

+

+ 1915. 07. 18. orosz harctér

125.

Mátyás Péter

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

126.

Mihalecz Pál

 

 

+

elesett 1916 orosz harctér

127.

Mile Antal

 

 

+

elesett 1916. 07. 04. orosz harctér

128.

Moldván László

+

 

+

elesett 1917 olasz harctér

129.

Mudri Dezső

 

+

+

+ 1916. 09. 09. Ungvár, 2. sz. tartalék kórház, kórháztemető, B parcella, XIII. sor, 19. sír[8]

130.

Mutis Josef

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

131.

Nagy András

+

 

 

?

132.

Nagy Géza

 

 

+

elesett 1917 orosz harctér

133.

Nagy István

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

134.

Nagy Mihály

 

 

+

elesett 1914. október, orosz harctér

135.

Nagy Nikolaus

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

136.

Német Julius

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Spassk, fogságban meghalt

137.

Német László Eliás

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Razdolnoje

138.

Német Menyhért

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Krasnoufimsk

139.

Németh János

+

 

+

elesett 1917. 06. 01. nem jelzett földrajzi helyen

140.

Németh László

+

+

+

elesett 1914. december, orosz harctér

141.

Német Pál

+

+

+

meghalt 1917. 12. 31. nem jelzett földrajzi helyen

142.

Oláh Ferenc

+

 

+

elesett 1915. július orosz harctér

143.

Onafer Mihály

+

 

+

+ 1914. október orosz harctér

144.

Orosz Gergely

+

 

+

+ 1918. 12. 31. olasz harctér ???[9]

145.

Orosz Gyula

+

+

+

+ 1914. december nem jelzett földrajzi helyen[10]

146.

Orosz Lajos

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

147.

Orosz Pál

+

 

+

meghalt 1922. 10. 21. eltemetve KÓTAJ

148.

Pál Gyula

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Pestschanka

149.

Pál Miklós

 

+

 

sebesülés, kórházi kezelés 1. sz tartalék kórház Szeged

150.

Pásztor István

 

+

 

nem jelzett időben beteg cs. és kir. Tartalék kórház, Munkács

151.

Pavelcsák József

 

 

+

meghalt 1916 hadifogság (Oroszország)

152.

Pavelcsák Miklós

 

 

+

meghalt 1916 hadifogság (Oroszország)

153.

Pesti István

+

 

+

meghalt 1917. 12. 31. Krakkó

154.

Petró Mihály

+

 

+

elesett 1914. október orosz harctér

155.

Petró Sándor

+

 

+

elesett 1916 orosz harctér

156.

Pirnyák Andreas

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

157.

Pivnyik Stefan

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

158.

Pomázi János

+

 

+

elesett 1918. 09. 16. orosz fogságban

159.

Pomázi Valentin

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

160.

Pongó János

+

 

+

elesett 1918 román harctér

161.

Pongó József

 

 

+

meghalt 1918. 03. 14. eltemetve Gáva

162.

Prámer Miklós

+

 

+

?

163.

Rácz Barnabás

 

+

 

beteg, honvéd tartalék kórház Beneschau (Csehország)

164.

Rácz Franz

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

165.

Rácz József

+

 

+

meghalt 1915 hadifogság (Oroszország)

166.

Radnai Sándor

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

167.

Ramenár József

 

 

+

+ 1920 hadifogságban nem ismert helyen (Oroszország)

168.

Reismann Sámuel

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Nikolsk

169.

Rezsán Miklós

+

 

+

meghalt 1920 orosz hadifogságban

170.

Riegel András

 

 

+

+ 1915 orosz harctéren

171.

Riger László

 

+

 

beteg 2. sz állami tartalék kórház Bécs

172.

Sarfy János (?)

 

+

 

?

173.

Simon Mihály

 

 

+

orosz harctéren eltűnt

174.

Sinku István

+

 

+

meghalt 1917. 12. 31. orosz hadifogságban

175.

Specker Joseph

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Ochansk

176.

Srunyog Emerich (?)

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Iwanowo

177.

Stefancsik jános

+

 

+

meghalt 1917. október Bukovina

178.

Szabó Andreas

 

+

 

beteg tartalékkórház Ungvár

179.

Szabó János

 

 

+

+ 1916 Miskolc orosz harctéren szerzett betegségben

180.

Szabó János

 

 

+

meghalt 1918 orosz fogságban

181.

Szabó János

 

+

 

meghalt 1918. 05. 03. nem jelzett földrajzi helyen

182.

Szalamics János

 

 

+

meghalt 1915 Jaroslav (Lengyelország)

183.

Szántó Miklós

 

 

+

meghalt 1917. 12. 09. nem jelzett földrajzi helyen

184.

Szegfű István

 

 

+

meghalt 1914 orosz harctér

185.

Szemán András

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

186.

Szentpéteri Károly

+

 

+

elesett 1915 orosz harctér

187.

Szentpéteri Lajos

+

+

+

elesett 1917. 01. 01-31. nem jelzett földrajzi helyen[11]

188.

Szentpéteri Mihály

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

189.

Szikszai Ferencz

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

180.

Szikszai György

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

191.

Szolanics Josef

 

+

 

hadifogság (Oroszország)

192.

Szutasi Géza

 

+

 

kórházi kezelés Bécs

193.

Szvancsár Mihály

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

194.

Tahóczki Mihály

 

 

+

elesett 1917 orosz harctér

195.

Takács Ferenc

+

 

+

elesett 1916 orosz harctér

196.

Takács János

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Nowo-Nikolajewsk

197.

Tálas Gábor

 

 

+

+ 1918 orosz harctér

198.

Tálas Nikolaus

 

+

 

hadifogság (Oroszország) Ustkamenogorsk

199.

Tamás Mihály

 

 

+

elesett 1917 orosz harctér

200.

Timotics Marko

 

+

 

beteg Szent István Kórház Budapest

201.

Tinku Pál

+

 

+

meghalt 1915 orosz hadifogságban

202.

Tolnai Ferenc

 

 

+

meghalt 1917 Budapest

203.

Tóth István

+

 

+

meghalt 1914. augusztus orosz harctér

204.

Tóth József

+

 

+

meghalt 1915. 05. 08. orosz harctér

205.

Tóth Karl

 

+

 

elesett 1916. 08. 01-10. nem jelzett földrajzi helyen

206.

Tóth László

+

 

+

elesett 1914. december orosz harctér

207.

Trabonicz Georg

 

+

 

beteg tartalékkórház Caslau (Csehország)

208.

Urbán József

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen

209.

Urban Karl

 

+

 

sebesülés nem jelzett földrajzi helyen,

beteg, 2. számú tartalék kórház, Klosterbruck (?)

210.

Vájsz Albert

+

 

+

elesett 1918. 09. 03. orosz harctér

211.

Valcsák István

 

 

+

elesett 1915. november orosz harctér

212.

Varga András

 

 

+

elesett 1914 orosz harctér

213.

Vass Sándor

+

 

+

meghalt 1918. 03. 16. orosz fogság

214.

Veisz Ignác

+

 

+

elesett 1915 orosz harctér

215.

Vig József

+

 

+

elesett 1917. 12. 31. orosz harctér

216.

Vig László

+

 

+

meghalt 1915. 06. 05. Prága

217.

Vigvári János

+

 

+

elesett 1915 orosz harctér

218.

Virág Péter

+

 

+

elesett 1917. 12. 31. orosz harctér

219.

Virág Péter

 

 

+

elesett 1915. 05. 15. orosz harctér[12]

220.

Zakor Sándor

 

 

+

meghalt 1915. november olasz hadifogságban

221.

Zsadányi János

+

 

+

elesett 1915 orosz harctér

 

Nagy András és Kovács Sándor neve és más adata nem lelhető fel sehol az emlékművön kívül. Névalakjuk, és egyéb azonosítók hiánya nem ad lehetőséget pontosabb keresésre az adatbázisokban.


Kótaj világháborús emlékműve Fotó: Farkas Gábor százados

Már említésre került lehetséges forrásként az ezredtörténet, vagy ezredtörténetek. A kótajiak általában a császári és királyi 65. gyalogezred, és a magyar királyi 11. honvéd gyalogezred soraiban indultak a frontra. Sajnos a munkácsi 11. honvéd gyalogezred ezredalbuma (számomra) nem elérhető, így „A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. gyalogezred világháborús emlékalbumát" tudtam csak segítségül hívni.[13] Az ott felsoroltak és alább bemutatottak kótaji lakosok voltak. Halálukat követő temetésükre is jó eséllyel Kótajon kerülhetett sor.

„Fedor Pétert. tizedes, községi pénztáros, Kótaj

1903—1907-ben teljesített tényleges katonai szolgálatot a 65. gyalogezrednél. A világháború kitörésekor azonnal bevonult eredeti csapattestéhez és a tábori ezreddel ment az orosz harctérre. 1914 augusztus 28-án a Tomasow-i mocsaraknál lezajlott harcokban orosz hadifogságba esett. Sok-sok szenvedés és viszontagságon ment keresztül 73 hónapig tartó hadifogsága alatt, míg 1920 november 3-án sikerült hazatérnie."

„Kovalecz Andrásgyalogos, hentes- és mészárosmester, Kótaj

1916-ban vonult be a 65. gyalogezredhez háborús katonai szolgálatra. Kiképzése után a XXV. menetzászlóaljjal az év novemberében ment az orosz harctérre, ahonnan három hónap után betegen jött kórházba. Kilenc havi szabadság után felülvizsgálaton mint 50 százalékos hadirokkantat 1918 augusztus hó 16-án elbocsátották a hadsereg kötelékéből. Jelenleg is 25 százalékos hadirokkant."

„Kovalecz Ferenc gyalogos, földműves, Kótaj

1914 decemberében vonult be a 65. gyalogezredhez. Katonai kiképzése után 1915 májusában ment a XI. menetzászlóaljjal az orosz harctérre. Derekasan küzdve, október 10-én megsebesült és kórházba került. Hosszas gyógykezelés után Kassán eszközölt felülvizsgálaton, 1918 augusztus 3-án mint 80 százalékos hadirokkantat bocsátották el a hadsereg kötelékéből. Jelenleg is 50 százalékos hadirokkant."

„Makkó József t. szakaszvezető, asztalosmester, Kótaj

911-ben vonult be a 29. vadász zászlóaljhoz, ahonnan 1914 áprilisában helyezték át a 65. gyalogezredhez. A világháború kitörésekor a tábori ezred 7. századával ment az orosz harctérre, ahol 1914 november 1-én megsebesült. Kórházi gyógykezelés után 1915 márciusában tért vissza az orosz harctérre. Derekasan küzdve, 1917 júliusában újból megsebesült, melyből kifolyólag felülvizsgálaton 60 százalékos rokkantnak minősítették. Ezután a pótzászlóaljnál teljesített szolgálatot, mint kiképző altiszt. Frontszolgálata 29 hónap. Kitüntetései: II. o. e. v. é., K. cs. k. és az 1912-1913-as e. k. Jelenleg is 25 százalékos hadirokkant."

„Matolcsi István gyalogos, gazdálkodó, Kótaj

1908-ban volt ezredünknél póttartalékos. A világháború kitörésekor vonult be újból a 65. gyalogezredhez és 1914 augusztus végén ment az orosz harctérre. Az év december 4-ig küzdött ezrede harcaiban, amikor megsebesült. Németországban nyert kórházi gyógykezelés után felülvizsgálaton 50 százalékos hadirokkantnak minősítették és elbocsátották a hadsereg kötelékéből. A forradalom alatt Kótaj községben rendfenntartó alakulatnál teljesített fegyveres szolgálatot."

„Weisz Mór gyalogos, hentes és mészáros m., Kótaj

Hadimunkára vonult be 1915 február 13-án Debrecenbe a 15/2. munkásosztaghoz. 1915 végén került ezredünkhöz háborús katonai szolgálatra és kiképezve, a XIV. menetzászlóaljjal ment az év augusztusában az orosz harctérre. 1916 július 9-én hadifogságba esett, ahonnan 1919 március 6-án sikerült hazatérnie. Frontszolgálata 11 hónap. A Háborús emlékérem tulajdonosa."          

Információhoz jutunk a listánkban fellelhető Fedor Péterről, Makkó Józsefről és Matolcsi Istvánról. A forrásainkban szereplő névalakjukra érdemes külön figyelni. Kovalecz András, Kovalecz Ferenc és Weisz Mór nevével pedig csak most találkozhattunk! Öt főről, nevén kívül semmi mást nem tudunk. Forrásaink a 200 főt meghaladó adatbázisban 7 esetben esnek egybe. Abszolút egyezés ennél is kevesebb. Mégis nagyon sok információhoz juthattunk Kótaj Nagy Háború időszakában harctérre küldött polgárairól. Közelebb kerültünk ahhoz, hogy ismerjük alakulataikat, rendfokozatukat és azokat az életeseményeket, amelyek a háborúban, vagy azt követően érték őket. Külön érdemes kiemelni, hogy több esetben pontosan sikerült meghatározni temetési helyüket. A fentiek szinte kizárólag elsődleges közelítésű adatok még akkor is, ha ehhez három forrást vetettünk egybe. Pontosítani lehet és érdemes az adatokat, hogy a település kollektív köztudata polgárairól helyüknek és szerepüknek megfelelően emlékezhessen a jövőben!

 [1]
Szabolcs vármegyei adattár szerint román harctéren. Halál időpontja mindkét forrás esetében azonos!
[2]
Veszteséglista bejegyzésének képe mellékelve a korábbiakban!
[3]
Vagy az évszám, vagy a harcterület HIBÁS!
[4]
Nyírszőllős adattárában más halálozási és csapattest adata van!
[5]
Teljes adategybeesés! Veszteséglista és Szabolcs vármegyei adattár!
[6]
A Szabolcs vármegyei adattárban téves életkori adat szerepel.
[7]
Időpont teljes egybeesés, új információ a temetés helye!
[8]
Pontosított időpont. Temetés helye eddig nem volt ismert!
[9]
Szabolcs vármegyei adattárban. Nagyon furcsa időpont!
[10]
Veszteséglista 1915. 10. 10.-ben sebesültként tünteti fel. Ez ugyan nem zárja ki a halálát, de a feltüntetett időpont lehetséges?
[11]
A SzSzB vármegyei adattár szerint 1916-ban román harctéren hunyt el.
[12]
Nyírpazony adatai között így szerepel. Minden bizonnyal azonos a 218. és 219. személy!
[13]
A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. gyalogezred világháborús emlékalbuma Szerk.: Réti Béla Miskolc, 1938.
[1]
Nyírvidék, 1924. június 24.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Nyirvidek_1924_06/?pg=140&layout=s
(Letöltés: 2016. 11. 28. 10:26)
[2]
Dobránszky Sándor: Időutazás - Szülőfalum krónikája. Kótaj, 2013.

 

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál