Pánd első világháborús vesztesége
2017.08.22.
Pánd első világháborús vesztesége

Pánd Pest megye középső részén, a Gödöllő-ceglédberceli-dombság délkeleti nyúlványánál, a Tápió vidék szélén, három völgy találkozásában helyezkedik el. Az 1910-es népszámlálási adatok szerint a település lakóinak száma 1895 fő volt, ebből 930 fő férfi. A Nagy Háború kirobbanását követően itt is mozgósították a hadköteles korú férfiakat. Közülük 307-en vonultak be katonai szolgálatra.

Molnár József helytörténész több évtizedes kutatómunkájának eredményeként tudjuk, hogy a pándi bakák megjárták a háború minden frontját. Legtöbbjük az orosz fronton küzdött, de ott voltak a szerbiai és román harctéren, és az az olasz fronton is. Legtöbbjük a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred és a császári és királyi 68. gyalogezred kötelékében szolgált, de szórványosan más ezredekbe is vittek pándi katonákat, így a magyar királyi 1. honvéd gyalogezredbe valamint a császári és királyi 32-es, 37-es, 38-as, 69-es és a 24-es tábori vadászzászlóaljba. A pándi katonák közül a legmesszebb talán Lőrincz József jutott, aki egy különleges megbízatással Egyiptomba kellett volna, hogy társaival eljusson Jeruzsálemen keresztül. A Jeruzsálem város által kibocsátott oklevelét Dr. Juhász László állatorvos szóbeli közlése alapján a család őrzi.

A hadba vonultak közül 87-an haltak hősi halált. Többen estek fogságba, szereztek maradandó sebeket. Az elérhető alakulattörténetek közül a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred történetének első kötete több pándi katona nevét megőrizte. A Drina menti első, második, harmadik, arangjelovac-gorni, milanovaci csatában, valamint a visszavonulás alatt csatában megsebesültek: Bartal István tizedes, Bagó János szakaszvezető, Galambosi Pál őrvezető, Gergely Ferenc tizedes.

A Molnár József által összeállított elesettek névsora. A név után a születési idő, a rendfokozat, az ezred száma és a halálára vonatkozó adat szerepel. Fontos megjegyeznem, hogy Molnár mindenhol magyar királyi gyalogezredet jelöl. Ez azonban hibás, hiszen az 1. és a 29. honvéd gyalogezreden kívül a többi valójában a közös hadsereg gyalogezrede.

Az elesettek között 4 roma származású (Kolompár János, Kóté Ernő, Pecek István, Pecek Lajos) és egy izraelita felekezetű (Vogel Sándor) honvéd található.

Pánd I. világháborús emlékművét húsz évvel a Nagy Háború befejezését követően, 1938. október 23-án, vasárnap avatták fel.

Alkotója a falu szülöttje, Pándi Kiss János szobrászművész. A szobor érdekessége, hogy a két alak az alkotó családtagjait ábrázolja. Az édesanyjától búcsúzkodó katona Pándi Kiss János édesapja, aki a helyi szájhagyomány szerint első elesett katonája volt Pándnak, a nőalak pedig az alkotó nagymamája.

Az avatási ünnepségen megjelent Pestvármegye alispánja, vitéz Endre László, dr. Lovászy Gábor, dr. Matolcsy Mátyás országgyűlési képviselő, Patay Samu, Viczián István nyugalmazott államtitkár, Palló Imre, az Operaház művésze. A Magyar Királyi Honvédséget Tasnády Ferenc alezredes képviselte. Az ünnepség istentiszteletekkel kezdődött, majd vitéz Endre László alispán mondott beszédet és felavatta az emlékművet. Ezt követően dr. Matolcsy Mátyás országgyűlési képviselő tartotta meg beszédét, majd az emlékmű megkoszorúzása következett.

Az emlékművön bronz emléktábla örökítette meg a hősi halált halt pándi katonák nevét. Sajnos ismeretlen okból nem került fel:

Veres János, 1898. gyalogos, cs. és k. 32. gy. e. meghalt: Winhva Byliki, 1916. 8. 17.

Molnár József, 1893. honvéd, cs. és k. 68. gy. e. meghalt: Sopot, Szerbia, 1915. 12. 05- és 12. 10 között. Nagykátai Járásbíróság által megállapítva 1924-ben

Bácskai József, 1893. Bírói megállapítás szerint a szerbiai harctéren halt meg 1915. 12. 31-én 24 óra 00-kor. Nagykátai Járásbíróság 1943

Bárány István, 1884. cs. és k. 68. gy. e. meghalt: Galícia, Sokolyki, 1915. 3. 05 –és 3.13. között. Nagykátai Járásbíróság által megállapítva 1924-ben.


Fotó: dr. Szűcs László

Pándi Kiss János készítette a Pest megyei Bénye I. világháborús emlékművét is, és Debrecenben is áll egy alkotása. A Debreceni Egyetem aulájában található Kossuth mellszobor is az ő műve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A II. világháborúban elesettek névsorát az emlékművön egy újabb tábla tartalmazza.

Közreadta és saját kutatásaival kiegészítette: Topor István

Források:

  • Molnár József: Emlékezzünk az első világháború kitörésére. Pándi Tükör 2014. nyár 13-15.
  • A 29. honvéd gyalogezred története. I. k. Arcanum Digitális Tudománytár.
  • A képek forrása:
  • dr. Szűcs László
  • szoborkereso.hu

Pánd község első világháborús hősi halottai:

  név szül. idő rendfokozat alakulat elhunyt
1. Bagó János 1897 népfelkelő cs. és kir 68. gyalogezred orosz harctér,  Kozyto, 1915. 12. 10.        
2. Bartal István 1887 népfelkelő  cs. és kir. 37. gyalogezred Brianca-rusto, 1916. 7. 16.
3. Bartal István 1889      
4. Bartal János 1889 őrvezető cs. és kir 68. gyalogezred Gabanovic, 1914. 9. 30.
5. Bartal Pál 1893   cs. és kir 68. gyalogezred Terrasíni, 1918, 10. 20.
6. Bacskai István        
7. Bárány István 1894 őrvezető cs. és kir 68. gyalogezred Galíczia, Sokolyki, 1915. 3. 24.
8. Bárány János        
9. Bede László        
10. Bede János 1875 honvéd cs. és kir 68. gyalogezred  Bírói megállapítás szerint az orosz harctéren halt meg 1919. 12. 31-én 24 óra 00-kor. Nagykátai Járásbíróság 1929.
11. Bede Sándor        
12. Béres Benjamin        
13. Béres István 1894 gyalogos cs. és kir 68. gyalogezred Bole, 1914. 12. 08.
14. Béres János        
15. Béres Pál        
16. Berecz Sándor 1892 honvéd cs. és kir 68. gyalogezred  Zichnoya, 1916. 6. 21.
17. Bicskei József        
18. Bede János        
19. Blaskó Pál 1895     Bírói megállapítás szerint az orosz harctéren halt meg 1914. 12. 31-én 24 óra 00-kor. Nagykátai Járásbíróság 1927.
20. Bódis Sándor        
21. Boros László 1891 népfelkelő cs. és kir 69. gyalogezred Fonsty-del, 1915. 3. 28.
22. Czira István 1877 népfelkelő m. kir 29. honvéd gyalogezred Usga, 1916. 01. 01.
23. Demeter Sándor        
24. Demény László 1882 honvéd m. kir 29. honvéd gyalogezred Bírói megállapítás szerint meghalt: Oroszországban 1916. 12. 31-én 24. óra 00-kor. Nagykátai Járásbíróság 1936.
25. Demény László        
26. Demény István 1874 honvéd m. kir 29. honvéd gyalogezred  Bírói megállapítás szerint az orosz harctéren halt meg 1919. 12. 31-én 24 óra 00-kor. Nagykátai Járásbíróság 1929.
27. Demény István 1882      
28.  Demény János        
29. Demény  Sámuel 1880     Bírói megállapítás szerint az olasz harctéren halt meg 1917. 12. 31-én 24 óra 00-kor. Nagykátai Járásbíróság 1923.
30.  Fábus István 1896 népfelkelő m. kir 29. honvéd gyalogezred Dozguswoj, 1915. 9. 04.
31.  Fodor István        
32.  Gábor László 1893 szakaszvezető cs. és kir 68. gyalogezred Balukoce, 1915. 6. 01.
33.  Gál Benő 1878 gyalogos cs. és kir 38. gyalogezred Kozyto, Oroszország, 1916. 6. 05.
34.  Gál István 1887 póttartalékos honvéd m. kir 29. honvéd gyalogezred orosz harctér 1915. 5. 04.
35.  Gál István        
36.  Gál Kálmán 1888 póttartalékos honvéd cs. és kir. 68. gyalogezred orosz harctér Kozyto, 1916. 5. 23.
37.  Gál László 1898 népfelkelő cs. és kir. 68. gyalogezred Halatini, 1916. 6. 24.
38.  Gáspár Kálmán        
39.  Gáspár Sámuel 1898   m. kir 29. honvéd gyalogezred Petrozavodszk, 1917. 3. 23.
40.  Hangyás Kálmán 1891 gyalogos cs. és kir. 69. gyalogezred Karg-Wiskov, 1915. 8. 29.
41.  Hangyás János        
42.  Karsai Kálmán 1896 népfelkelő m. kir 29. honvéd gyalogezred  Kolicsi, 1915. 11. 05.
43.  Kele Pál        
44.  Kis Ernő 1894 népfelkelő cs. és kir. 68. gyalogezred Galícia Tanovovicze, 1915. 3. 23.
45.  Kis János 1894 gyalogos cs. és kir. 68. gyalogezred Inkovicki, 1915. 3. 01.
46.  Kolompár János        
47.  Kóté Ernő        
48. Macza István 1886 gyalogos cs. és kir. 68. gyalogezred  lovice, 1914. 10. 27.
49. Major János        
50. Major Sándor 1882 honvéd m. kir. 29. honvéd gyalogezred  Szerbia, Szávo tuzla kórház 1914. 9. 29.
51. Malatinszki János 1887 őrvezető m. kir. 29. honvéd gyalogezred Belehovitz mellett, 1915. 5. 22.
52. Marsai János        
53. Mészáros János        
54. Mészáros Lajos        
55. Mészáros Lukács 1880     Nagykátai Járásbíróság megállapítása alapján meghalt: 1914. 12. 31-én 24 óra 00-kor. Bejegyezve 1927-ben
56. Mohácsi János        
57.  Mohácsi László 1895 gyalogos cs. és kir. 68. gyalogezred Barac, 1914. 11. 08.
58.  Mohácsi Máté 1893 gyalogos cs. és kir. 68. gyalogezred ismeretlen hely, 1914. 11. 03.
59.  Molnár Benjamin 1887      
60.  Molnár Benjamin 1880 póttartalékos honvéd m. kir. 29. honvéd gyalogezred  orosz harctér, 1915. 7. 01.
61.  Molnár István 1884 gyalogos cs. és kir. 68. gyalogezred orosz harctér  Kozyto, 1916, 3. 27.
62.  Molnár István 1894 alvadász m. kir. 24. tábori vadászzászlóalj Vorochtusky, 1916. 8. 11.
63.  Molnár János        
64.  Molnár László        
65.  Nagy János        
66.  Ordasi János        
67.  Pecek István        
68.  Pecek Lajos        
69.  Polgár Ábel        
70.  Pőcz Pál        
71.  Szántó Sándor 1882 honvéd m. kir. 1. honvéd gyalogezred Genova, 1915. 10. 22.
72.  Székely István        
73.  Székely Sándor        
74.  Topor István        
75.  Topor János 1892     Bírói megállapítás szerint az orosz harctéren halt meg 1914. 12. 31-én 24 óra 00-kor. Nagykátai Járásbíróság 1927.
76.  Topor Pál 1893 honvéd cs. és kir. 68. gyalogezred Janianá, Goth vidékén 1917. 5. 23.
77.  Tóth János        
78.  Tóth Sándor 1888 póttartalékos cs. és kir. 68. gyalogezred Lianszki, a Kárpátokban, 1915. 02. 10. Nagykátai Járásbíróság által megállapítva 1923-ban
79.  Veres János 1873 népfelkelő m. kir. 29. honvéd gyalogezred Oroslanov, 1916. 8. 04.
80.  Veres János 1879      
81.  Veres László        
82.  Vogel Sándor 1881 népfelkelő m. kir. 29. honvéd gyalogezred Pasimo Boczko mellett, 1914. 9. 14.
83.  Zeleni András        
84.  Hangyás János        
A frontról való visszatérést követően hunytak el:
85. Molnár István 1899     1918 12. 15-én, hősi halottként katonai tiszteletadás mellett temették el a pándi Öregtemetőben.
86. Kele József 1896     1918. 10. 30-án. Eltemetve a pándi Öregtemetőben.

 

 

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál