Petervasara első világháborús vesztesége
2017.04.08.
Petervasara első világháborús vesztesége

Farkas Gábor százados munkája nyomán Pétervására vesztesége a Nagy Háborúban. Az eltelt 100 év ellenére egyre több család kíváncsi a felmenőire, dédapái és ükapái feledésbe merült hőstetteire és a veszteségre, amely a későbbi generációk életét döntően befolyásolta. Az 1948 utáni politikai rendszerben intézményesített felejtés és elhallgatás után, a rendszerváltást követően nyílt arra lehetőség, hogy hősi halottaink kutatása újra szervezett formában folytatódjon. Sajnos a második világháborút és a korábbi korszakokat még átélő emberek legnagyobb része már távozott. Emiatt napjainkra nagyon hiányzik a szemtanúk emlékezete. A nem lejegyzett emlékezett helyett csak az írásos és tárgyi források, katonai emlékhelyek és temetők kutatásával lehet feltárni és újra felidézni a hazánkért fegyverrel a kézben elesett hőseink neveit.

Pétervására Heves megye északi részén, a Tarna völgyében fekvő település, 1989-ben kapott városi rangot, így Magyarország legkisebb lélekszámú városa. A 2011-es népszámlálási adatok szerint 2511 fős lakossága volt.[1] Pétervására azon magyarországi települések közé tartozik, amelyek szűkebb régiója, megyéje területe megmaradt, a Trianoni békediktátum következményei ellenére, az új országhatárokon belül. A város lakossága tradicionálisan a római katolikus egyházhoz kötődő magyar keresztény. Pétervására a Kárpát-medence magyar települései közül palóc néprajzi hagyományokkal rendelkezik. Történetében fontos szerepet játszott a horvát származású nemesi Keglevich-család.


Kép forrása: Pétervására mapio.net

 

Pétervására a XX. század elején járásszékhely volt Heves vármegyében. A településen magyar királyi járásbíróság működött. Az akkor község jogállással bíró település lakosságának lélekszáma 1910-ben 2046 fő volt.[2]

A teljes tanulmány letölthető innen.


Képek forrása: I. világháborús emlékmű kozterkep.hu

Az összegyűjtött adatok alapján Pétervására katonai vesztesége a Nagy Háborúban összesen:[3]

  • Emlékművönszereplő adat: 24 fő (közülük 2 fő nem szerepel halotti anyakönyvben vagy veszteséglajstromban)
  • Halotti anyakönyvbenrögzített hősi halott és eltűnt (fogságba esett vagy vissza nem tért) katona: 51 fő (közülük 22 fő neve szerepel az emlékművön).
  • Veszteséglajstrombanszereplő hősi halott és hadifogságba esett: 41 fő (közülük 3 fő neve meg van a halotti anyakönyvben és az emlékművön is, ezeken kívül 1 fő neve a veszteséglajstromból szerepel a halotti anyakönyvben is).
  • Veszteséglajstromban és betegjelentésben szereplő egyéb katonaszemély: 55 fő.

Pétervására hősi halottainak, hadifogságba esett vagy eltűnt katonáinak a száma rendelkezésre álló adatok szerint mindösszesen: 90 fő, ennyi név adat szűrhető le a megvizsgált adatokból.

A hősi halottak listája letölthető innen.

Farkas Gábor  Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Debreceni Szervezet, „Elfeledett Emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport

 

Címer forrása: Kaboldy commons.wikimedia.org[1]
In.: A Magyar Köztársaság Helységnévkönyve. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 2011. 26. oldal. (hyperlink: https://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2011.pdf ) Lekérdezve: 2017.04.01.

[2]In.: A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. 1. rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerin. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Szerk.: Vargha Gyula. Magyar statisztikai közlemények. Új Sorozat. 42. kötet. Budapest, 1912. .XI. 186-187. oldalon.

[3]Csatolva: "Pétervására hősi halottai források szerint_I.VH" című táblázat. Farkas Gábor, HTBK DSZ "Elfeledett Emlékezet" Háborús Kegyeleti Kutatócsoport.

 

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál