Beiratkozás

A beiratkozás feltétele a könyvtárhasználati szabályok elfogadását igazoló „Belépési nyilatkozat" aláírása valamint személyazonosság igazolása.
A beiratkozás ingyenes. Minden könyvtárhasználó anyagi felelősséggel tartozik a kölcsönzött dokumentumokért.
A könyvtárba beiratkozni szándékozó, belépőkártyával nem rendelkező személy adatait és érkezésének célját a kapunál, a vendégkártya kiadó terminálnál rögzítik.
18 éven aluli személy csak kezesség vállalás esetén kölcsönözhet.
A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz és a kezesség vállalásához szükséges személyi adatok:

 • név, leánykori név;
 • anyja neve;
 • születési hely és idő;
 • állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
 • a személyi igazolvány vagy útlevél száma.
A használó jogosult adatait megtekinteni.
A könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.
A honlapon lehetőség van előzetes beiratkozásra, az adatokat a könyvtári szolgáltatások személyes igénybevételekor pontosítjuk. Ezzel egyben regisztrált a honlapra is, és igénybe veheti a regisztrált felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokat.  
 
                                                                                                 oldal tetejére
 
Kölcsönzés

A könyvtárba beiratkozott olvasóknak lehetőségük van könyvek, folyóiratok, videokazetták, DVD filmek kölcsönzésére.

Kölcsönzési határidő:
 • Könyvek: 4 hét
 • Hangzó- és AV dokumentumok:  max. 1 hét
 • Régebbi folyóiratok esetében: max 1 hét
A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén:
 • A lejárt határidejű könyvek visszahozataláig további kölcsönzés nem lehetséges.
 • A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetni.
 • A könyvtár a dandár alkalmazottait telefonon, szolgálati úton értesíti, egyéb könyvtárhasználók esetében felszólítást küld ki a tartozások bekérésére.
 • Eredménytelenség esetén szolgálati illetve jogi úton érvényesíti követelését (3/1975. (VIII.17.) KM-PM. sz. együttes rendelkezés 21. §).
Kölcsönzési korlátozások:

A kézikönyvtári állomány és a folyóiratok friss számai nyitva tartási időn túl (korlátozott időre) a könyvtárosok engedélyével kölcsönözhetők.  

Egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma:
- Könyvek: 5 db
- Hangzó és AV dokumentumok: 4 db                       
 
 
 
Helyben használat
 
A könyvtár olvasói/felhasználói részére - a betekintési engedélyhez kötött dokumentumok kivételével - a teljes dokumentumállomány olvasótermi használatra rendelkezésre áll.
A gyűjtemény gyakran keresett, állandóan használt része csak nyitva tartási időn túl korlátozott ideig (1-2 nap) kölcsönözhetőek:
Ezek:   
 • A kézikönyvtárban elhelyezett kézikönyvek és segédkönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak, repertóriumok, bibliográfiák, monográfiák, jogszabálygyűjtemények stb.)
 • Tárgyévi időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok)
 • A kiképzési szakkönyvtárban elhelyezett dokumentumok egy része
   

oldal tetejére

 

 Könyvtárközi kölcsönzés

Olvasói kérésre a könyvtárunk állományában nem szereplő könyveket, cikkeket eredetiben vagy másolatban beszerezzük más könyvtáraktól. Ennek díja a visszaküldés postaköltsége vagy a fénymásolás ára, plusz a küldő intézmény által meghatározott díjtétel.
A szolgáltatás beiratkozáshoz kötött. A könyvtárközi kölcsönzés útján kapott könyvek esetében a könyvtár csak helyben használatot biztosít. A könyvtárközi kölcsönzéssel átkért könyvek használati idejét a küldő könyvtár szabja meg.

oldal tetejére

 

Tájékoztatás

Személyesen, telefonon és e-mailben adunk felvilágosítást nyilvántartásaink, katalógusaink és adatbázisaink alapján. A kölcsönzésről nyilvántartásaink nyújtanak tájékoztatást.
A könyvekről és audiovizuális dokumentumainkról a számítógépes katalógus elkészültéig csak cédulakatalógus áll rendelkezésre.  
Megkeressük az Önnek szükséges dokumentumokat (könyvet, cikket, CD-t stb.), vagy azokat az információkat, amire szüksége van.
Forduljon könyvtárosainkhoz személyesen, vagy portálunkon a kérdezd a könyvtárost linken keresztül ha:

 • Segítségre van szüksége az eligazodáshoz
 • Gondot okoz a katalógus használata
 • Valamilyen témában könyvajánlatot kér
 •  Ha bármilyen adatra van szüksége (pl.: egy könyv vagy cikk pontos adataira kíváncsi). Szívesen szolgálunk azonban egyéb közhasznú információkat is (statisztikai adatok, jogszabályok, cégek elérhetősége, telefonszámok, menetrendek stb)
 • Segítségre van szüksége a számítógép használatánál, vagy az elektronikus ügyintézésnél

oldal tetejére

 

Irodalomkutatás

Olvasóink kérésére, részletesen meghatározott szempontok szerint áttekintjük egy-egy téma szakirodalmát. Munkánk során nem csak saját könyvtárunk gyűjteményére építünk, hanem adatbázisokat és internetes adatforrásokat is használunk. A keresés eredményéről listát készítünk. A listán könyvek mellett cikkek és elektronikus dokumentumok is szerepelhetnek. Az irodalomkutatás 2-3 napot vehet igénybe.
A szolgáltatás beiratkozott olvasóink számára díjmentesen igénybe vehető.

oldal tetejére

 

Előjegyzés

Érvényes beiratkozással rendelkezők számára a kikölcsönzött könyvtári dokumentumok díjtalanul előjegyeztethetők. Előjegyeztetni lehet:

 • személyesen
 • telefonon,
 • e-mail-ben,
 • könyvtár internetes portálján keresztül az elektronikus katalógus elkészüléséig még nem lehetséges.

Csak azok az olvasóink vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, ha a könyvtár felé nincs tartozása, és még nem vettünk fel előjegyzést a dokumentumra.
A beérkezett könyvekről stb. e-mailben, telefonon értesítjük olvasóinkat. A kért művet az értesítéstől számított 1 hétig tartjuk fenn az előjegyzést kérőnek.

oldal tetejére

 

Internetezés

A használat ideje: max. egy óra
Amennyiben a szolgáltatásra mások nem tartanak igényt nincs időbeni korlátozás.
Az Internetről az adatok pendrive-ra menthetők; nyomtatást a könyvtárosoktól kell kérni. A gépek használatához és az elektronikus ügyintézéshez könyvtárosaink és e-tanácsadó kollégánk szükség esetén segítséget nyújtanak.
A szolgáltatás beiratkozott olvasóink számára díjmentesen igénybe vehető.

oldal tetejére

 

Hadtörténeti adatbázis

A könyvtár Debrecen, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza települések hadtörténeti vonatkozású dokumentumaiból hadtörténeti bibliográfiai adatbázist épít. Az adatbázis regisztrált felhasználók által is bővíthető. 

Földrajzi határok: Debrecen, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza és közvetlen környéke.

Téma szerinti határok: A földrajzi határokon belül a történelmi eseményeket, és azok katonai hadászati vonatkozásait bemutató dokumentumok, a katonai múltra vonatkozó írásos emlékek, csata és hadszíntér kutatási anyagok, tereptájékoztató anyagok.

Dokumentumtípusok: 

 • könyvek
 • időszaki kiadványok cikkei
 • kéziratok, szakdolgozatok
 • térképek
 • audiovizuális dokumentumok
 • fotók, festmények

Nyelvi határok: magyar, angol, német nyelvű anyagok

oldal tetejére

 

KatonaWiki

Tartalma:

A középiskolai katonai alapismeretek oktatásához kapcsolódó, és az új alaptanterv szerint kötelezően bevezetendő honvédelmi ismeretek oktatását segítő hadtudományi, haditechnikai szócikkek. 

Szerkesztése speciális jogosultsághoz kötött.

Szerkeszthetik:

 • A katonai alapismerteket tanuló diákok, szócikkeik csak jóváhagyás után kerülnek be a rendszerbe.
 • Katonai alapismereteket oktató tanárok, akik jogosultak a diákok szócikkeinek ellenőrzésére, javítására.
 • Az ötlet iránt elkötelezettséget érző katonai szakemberek.

Megtekintése semmilyen jogosultságot, regisztrációt nem igényel.

oldal tetejére

Tanári szoba

A katonai alapismeretek tárgyat oktató tanárok számára készült. Megtekintése, szerkesztése speciális jogosultsághoz kötött. Célja kollaboratív szakmai, módszertani, a mindennapi munka segítése, az órákra való felkészülés megkönnyítése a jogosult felhasználók aktív tevékenységére alapozva.

oldal tetejére

 

Elektronikus könyvespolc

Tartalma:

 • újságcikkek
 • jegyzetek
 • PowerPoint bemutatók
 • kiképzési anyagok
 • videók
 • tanulást segítő kiegészítő anyagok
   

Feltöltés csak KatonaSulis diákok, tanárok, az alakulat könyvtárosai által lehetséges.

oldal tetejére

 

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál