Vámospércs első világháborús vesztesége
2017.01.12.
Vámospércs első világháborús vesztesége

Vámospércs első világháborús veszteségét kíséreltük meg összegyűjteni. Az adatolásban nagy segítséget jelentett Rozalex Beatrix a Debreceni Egyetem Balázsházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma végzős tanulója közösségi munkája.

Vámospércs több mint 700 éves település, története szorosan kötődik a többi hajdúváros történetéhez. Lakóinak zöme Bocskai István által letelepített hajdúk leszármazottai. Bocskai 1605-ben, Korponán kelt szabadságlevelében több mint 9 ezer hajdúkatonát telepített le. Ekkor népesült be Nánás, Hadház, Dorog, Nagykálló (innen 1609-ben Böszörménybe költöztek a hajdúk), Polgár és Vámospércs.

Hét hajdúváros: Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúdorog, Vámospércs és Polgár alkotta egykor a Hajdúkerületet. Vámospércs évszázadokon keresztül a Hajdúkerület egyenjogú tagja volt, gyakran tartottak itt közgyűléseket is. 1876-ban, Hajdú vármegye létrehozása után ugyan elvesztette városi jellegét, és nagyközség lett, de 2001-től a település ismét városi rangot kapott.

 

A letelepített hajdúk fiai később a császári és királyi 39. gyalogezredben öregbítették apáik hírnevét. Az ezrednek 1809-től lett Debrecen az egyik toborzási központja. Hajdú vármegye létrejötte után nagy kohéziós erőt jelentett a katonaság, a 39. gyalogezred, hiszen a hadkiegészítés rendszere a vármegyei közigazgatási egységekre épült.   

A kiegyezés után Hajdú vármegye, ezzel Vámospércs is, a magyar királyi 3. honvéd gyalogezred hadkiegészítési területe is lett. Így aztán nem meglepő, hogy a település elhunyt első világháborús hősei zömmel e két ezred soraiban harcoltak az első világháború frontjain.

Hajdú vármegye esetében sajnos mára nem maradt fenn olyan jellegű adattár, alispáni jelentés a vármegye első világháborús veszteségéről, mint Szabolcs vármegye esetében. Ezért a település veszteséglistájának összeállítása során Vámospércs elektronikusan elérhető halotti anyakönyveit, hasonló módon elérhető első világháborús veszteséglistákat kutattuk, és az emlékművön található nevek adtak segítséget. A halotti anyakönyvek adatolását Rozalex Beatrix a Debreceni Egyetem Balázsházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma végzős tanulója végezte közösségi munkában. Sok évfolyamot kellett átnéznie, hiszen még 1938-ban is jegyeztek be első világháborús veszteséget.

A közös világháborús emlékművön 60 első világháborús hős neve olvasható. Csak néhány név esetében nem találtunk adatot, az ott felsorolt nevek többsége még legalább egy forrásból megerősített, mindhárom forrásban megtalálható nevek száma viszont elenyészően csekély. Település és helyismeret hiányában nem tudjuk megállapítani, hogy az alább felsoroltak valóban Vámospércsen laktak, azt viszont állíthatjuk, hogy a források alapján egészen biztosan Vámospércsen születtek.  A közzétett lista korántsem teljes, további kutatással egészen biztosan bővíthető.         

 

 


Képek forrása:

  • Nyakas Miklós: Hajdú vármegye létrejötte, Hajdúsági Közlemények 11. Hajdúböszörmény, 1983.
  • Vámospércsi emlékmű kozterkep.hu

Vámospércs első világháborús vesztesége

   

Ssz.

Név

Csapattest:

anyakönyv

emlékmű

veszteség-

lista

Esemény

1.

Ács Gábor

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

+

 

1917.12.31 harctér

2.

Alföldi Sándor

 

 

+

 

 

3.

Asztalos Gábor

m. kir. 3. népfelkelő gyalogezred

 

 

+

1917.05.30 veszteséglista: szerb hadifogságban

4.

Bakk Lajos

 

 

+

 

 

5.

Balázs Gábor

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

+

1916.03.18 meghalt mobil tartalékkórházban, eltemetve: St Daniel katonatemető

6.

Balázs János

 m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1917.10.27 veszteséglista: hadifogság Olaszország

7.

Balázsi Gábor

népfelkelő m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

Osztrák tengermellék

8.

Balogh Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1919.04.25 debreceni tartalékkórházban hunyt el, eltemetve a Honvédtemető és Hősök temetőjében

9.

Balogh István

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

Fajti Hrib körüli csatatér

10.

Balogh József

cs. és kir. 61. gyalogezred

+

 

 

Vodil Vrh melletti csatatér

11.

Balogh József

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1920.12.30 Oroszországban hadifogságban meghalt

12.

Bányai Imre

népfelkelő a cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1916.10.10 San Grado di Merna körüli csatatéren elhunyt

13.

Bartha Bálint

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1916.08.05 Doberdó körüli csatatéren elhunyt

14.

Bartha Bálint

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1916.08.02-07-e között elesett

15.

Berczki Imre

cs. és. kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1914.09.29 harctéri tábori kórházban hunyt el

16.

Berki Imre

 

 

+

 

 

17.

Berki József

 

 

+

 

 

18.

Bicskei Gábor

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1915.06.07 Karinthia olasz harctéren elesett

19.

Bicskei József

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1916.11.24 Kostanjevica melletti csatatéren elesett

20.

Bőde Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1920.12.31 elhunyt Oroszország (hadifogságban)

21.

Bőde Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

+

1914.11.02 Galíciában elhunyt

22.

Bőde Sándor

 

+

+

 

1916.12.31 elhunyt

23.

Csuth János

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

+

1917.09.05-11.29 között elesett

24.

Csuth Lajos

magyar királyi 3. honvéd gyalogezred

 

+

+

1914.10.25-én temették el a debreceni egykori Hatvan utcai járványtemetőben.

25.

Csuth Sándor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1917.03.02 román harctéren esett el

26.

Daró Antal

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1917.05.10 veszteséglista: hadifogság Oroszország

27.

Deák Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

hadifogság Tomks

28.

Deák István

cs. és kir. 16. huszárezred

+

+

+

1916.08.28 Delejow melletti csatatér

29.

Deák József

 

+

 

 

1915.03.07 Szálnok mellett esett el

30.

Deák Sándor

cs. és kir. 61. gyalogezred

 

 

+

hadifogság Olaszország

31.

Deék Sándor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1915.05.10 orosz harctéren elesett

32.

Demjén Lajos

népfelkelő m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1916.07.02 Monte San Michele védelmében esett el

33.

Erdei János

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 orosz harctéren elesett

34.

Erőss Lajos

m. kir. 3. népfelkelő gyalogezred

 

 

+

1917.09.28 elesett

35.

Fagyal József tizedes

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.04.28 meghalt Ungvár barakk-kórház, eltemetve Ungvár barakktemető

36.

Fagyal Márton

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1914.09.11 orosz harctéren meghalt

37.

Fagyal Sándor

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1915.10.22 Doberdói csatatéren elesett

38.

Farasi János

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1918.11.08 elhunyt a debreceni cs. És kir. 1. sz tartalékkórházban a Honvédtemető és Hősök temetőjében nyugszik

39.

Fekete Károly

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1918.02.01 Veszteséglista hadifogságba esett Olaszország, Paula

40.

Fekete Károly

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1918.02.01 Veszteséglista hadifogságba esett Olaszország, Padula

41.

Forgács Lajos

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1916.11.30 Kostanjevica melletti csatatéren elesett

42.

Futaki Sándor

 

 

+

 

 

43.

Gombás Sándor

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

hadifogság Kazan

44.

Guba Sándor

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

+

1916.12.31 harctéren elesett

45.

H. Kiss János

 

 

+

 

 

46.

Horváth Gábor

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 meghalt

47.

Horváth Lajos

cs.és kir 12. hegyi tüzérezred

+

+

+

 1917.10.18  debreceni cs. és. kir. 2. sz. kórházban elhunyt a debreceni Honvédtemető és Hősök Temetőjében nyugszik

48.

Horváth Sándor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 orosz harctéren elesett

49.

Hunyadi György

 

 

+

 

 

50.

Hunyadi József

népfelkelő cs. és kir. 7. vonatosztály

+

 

 

1916.05.28 Kowel mellett elesett

51.

Hunyadi József

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.06.07 veszteséglista: hadifogság Oroszország

52.

Hunyadi Sándor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

+

1915.01.01. és 1915.01.31 között a Szálnoki cstatéren elesett

53.

Hunyadi Sándor

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

 

1915.11.05 veszteséglista: hadifogság Oroszország

54.

Hunyadi Zsigmond

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1914.12.24 Horvátországban elhunyt

55.

Huszti Mihály

 

 

+

 

 

56.

Imre Pál

m. kir. 4. népfelkelő gyalogezred

 

 

+

1915.10.13 csataéren elesett

57.

Jánosi Lajos

 

 

+

 

 

58.

Kaszai Imre

m. kir. 3. népfelkelő gyalogezred

 

+

+

1915.08.02 verlustliste: hadifogság

59.

Kelemen Sándor

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

+

 

1917.12.31 orosz harctéren elesett

60.

Kiss Bálint

 

 

+

 

 

61.

Kiss Ferenc

 

 

+

 

 

62.

Kiss István

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1917.10.27 veszteséglista: hadifogság Krasnojarsk, Oroszország

63.

Kiss János

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1915.03.04 Szálnoki cstatéren elesett

64.

Kiss József

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.09.03 veszteséglista: hadifogság Pensa, Oroszország

65.

Klein Lajos

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

+

1915.10.15-29 között a Doberdó körüli csatatéren elesett

66.

Konc Lajos

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1917.10.27 veszteséglista: hadifogság Murman, Oroszország

67.

Kovács István

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1915.10.26 osztrák tengermellék elesett

68.

Kovács István

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 Doberdó körüli csatatéren elesett

69.

Kovács János

cs. és. kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 olasz harctéren elesett

70.

Kovács Lajos

népfelkelő m.kir. 3. honvéd gyalogezred

+

+

 

1915.12.01 St Veit

71.

Kozma Gábor

 

 

+

 

 

72.

Kozma Lajos

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

hadifogság Perm, Stremstvo körzet

73.

Körösi József

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1916.04.17 veszteséglista: hadifogság

74.

Kunkli József

 

 

+

 

 

75.

László István

 

 

+

 

 

76.

László Mihály

cs. és kir. 61. gyalogezred

 

 

+

1915.03.02. meghalt hadifogságban szerb tartalékkórházban

77.

Lővy Sándor

népfelkelő a cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

+

1915.12.05 Doberdó körőli csatatéren elesett

78.

M Sándor József

 

 

+

 

 

79.

M. Kiss Lajos

m. kir. 3. népfelkelő gyalogezred

+

 

 

1920.12.31 harctéren elesett

80.

Madai Imre

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1916.08.24 veszteséglista: hadifogság Tomsk Oroszország

81.

Máthé István

m. kir. 3. népfelkelő gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 orosz harctéren elesett

82.

Menyhárt Ferenc

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

+

 

1914.10.22 tábori kórházban meghalt, eltemetve Ustrzyki petróleumfinomító mögötti katonatemetőben

83.

Menyhárt István

 

 

+

+

hadifogság Asinara

84.

Menyhárt Lajos

népfelkelő a cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1916.09.08 Doberdó körüli csatatéren elesett

85.

Menyhárt Lajos

 

 

+

 

 

86.

Mézes Lajos

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1915.06.09 veszteséglista: hadifogság, Oroszország

87.

Nagy Ferenc

m. kir. 3. honvéd gyalogezredtől áthelyezve a m. kir. 12. népfelkelő gyalogezredhez

 

+

+

1917.09.27 elesett

88.

Nagy Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

+

1917.09.10 Kosovelje körüli csatatéren elesett

89.

Nagy Imre II.

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1915.03.29 veszteséglista: hadifogság, Oroszország

90.

Nagy István

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.07.29 veszteséglista: hadifogság Oroszország

91.

Nagy János

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

hadifogság Kaljasin

92.

Nagy Lajos

m. kir. 4. népfelkelő gyalogezred

+

 

+

1915.10.12 elesett

93.

Nagy Lajos

népfelkelő a m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1917.05.02 román harctéren elesett

94.

Nagy Lajos

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 szerb harctéren elesett

95.

Orosz József

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1915.07.12 olasz harctéren elesett

96.

P. Szabó József

m. kir. 20. honvéd gyalogezred

+

 

 

1916.05.16 olasz harctéren elesett

97.

Páik Imre

cs. és kir. 16. huszárezred

+

 

 

1917.08.28 Lada Gora körüli csatattér Bukovina

98.

Pásti János

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1916.01.07 veszteséglista: hadifogság Wjatka, Oroszország

99.

Percze Imre

 

+

+

 

1916.12.31 Mezőleborcnál elesett

100.

Poczes Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.07.29 veszteséglista: hadifogság Oroszország

101.

Polgár Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.06.07 veszteséglista: hadifogság Oroszország (Transzbajkáli terület)

102.

Polgár József

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

+

+

1915.10.03 veszteséglista: hadifogság Pensa, Oroszország

103.

Polgár Sándor

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.12.27 veszteséglista: hadifogság, Oroszország

104.

Pólyik Lajos

 

 

+

 

 

105.

Rosenfeld Ede

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1918.01.05 Niksicnál elesett

106.

Rosenfeld József

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.06.07 veszteséglista: hadifogság Dauria, Oroszország (Transzbajkáli terület)

107.

Sándor Lajos

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

 

108.

Sándor Sándor

 

 

+

 

 

109.

Sass János

 

 

+

 

 

110.

Stolics Miklós

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1917.07.20-08.29-e között elesett

111.

Szabó Gábor

népfelkelő m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1915.08.30 orosz harctéren elesett

112.

Szabó Imre

m. kir. 3. népfelkelő gyalogezred

 

+

 

1918.09.28 veszteséglista: hadifogság Avezzano, Olaszország

113.

Szabó János

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1918.02.14 veszteséglista: hadifogság Oroszország

114.

Szabó József

népfelkelő m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

+

 

1916.10.10 hadifogságban Asinarán elhunyt

115.

Szabó József

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1916.10.10 olasz harctéren elhunyt

116.

Szabó József

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

+

 

1917.12.31 orosz harctéren elesett

117.

Szabó József

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1921.12.30 Olaszországban elhunyt

118.

Szabó József

cs. és kir. 37. gyalogezred

+

 

 

1916.07.23 orosz harctéren elesett

119.

Szabó József

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1916.04.16 Szardínia szigeteken elhunyt

120.

Szabó Sándor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

+

1916.06.16-07.10-e között Doberdó körüli csatatéren elesett

121.

Szabó Zsigmond

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1916.10.6-10 között elesett

122.

Szutor Lukács

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

+

+

1916.05.01.-31-e között elesett

123.

Szücs Bálint

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1917.04.17 román harctéren elesett

124.

Tagyi Gábor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1917.12.31 Szerbiában elhunyt

125.

Tagyi Imre

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1915.06.25 veszteséglista: hadifogság, Polenza, Olaszország

126.

Téglási Lajos

 

 

+

 

 

127.

Tiba Gábor

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

+

 

1918.01.04 Bainsizza körüli csatatéren elesett

128.

Tóth Bálint

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.12.06 veszteséglista: hadifogság Transkaspien Oroszország

129.

Tóth Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 Lippa környékén elesett

130.

Tóth Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.06.07 veszteséglista: hadifogság Dauria, Oroszország (Transzbajkáli terület)

131.

Tóth István

cs. és kir. 37. népfelkelő gyalogezred

 

 

+

hadifogság Asinara

132.

Tóth István

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1917.06.26 veszteséglista: hadifogság

133.

Tóth K. István

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

 

 

+

1915.03.29 veszteséglista: hadifogság, Oroszország

134.

Tóth Lajos

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1915.10.21 Doberdó körüli csatatéren elesett

135.

Tömöri Ferencz

 

+

+

 

1916.12.31 Volhíniában elesett

136.

Tömöri Gábor

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

+

+

1918.02.04. veszteséglista: hadifogság Jenisseisk Oroszország

137.

Tömöri Lajos

cs. és kir. 126. gyalogezredtől a 39. gyalogezredhez áthelyezett népfelkelő gyalogos

 

 

+

 elesett 1918.06.15.24-e között

138.

Tömöri Péter

 

+

 

 

1918.06.12 Piave-nel elesett

139.

Török József

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 Rohatynnál elesett

140.

Török Miklós

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 orosz harctéren elesett

141.

Tulaki Sánor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 Rohatynnál elesett

142.

Vámos Sándor

császári és királyi 5. gyalogezred

 

 

+

1918.09.11 elhunyt a debreceni cs. És kir. 1. sz tartalékkórházban a Honvédtemető és Hősök temetőjében nyugszik

143.

Várasi Imre

 

+

 

 

1916.12.31 orosz harctéren elesett

144.

Varga Gábor

m. kir. 3. honvéd gyalogezred

+

+

 

1915.09.29 Chilli Stájerország elesett

145.

Varga II. Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1915.11.19 veszteséglista: hadifogság Oroszország

146.

Varga Imre

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

 

1918.02.04 veszteséglista: hadifogság Jaroslawl

147.

Varga Lajos

a m. kir. 3. honvéd gyalogezredtől áthelyezve a m. kir. 1. honvéd gyalogezredhez

+

+

+

1916.02.23 Monte San Michele védelmében elesett

148.

Varga Sándor

m. kir. 3. népfelkelő gyalogezred

 

 

+

hadifogság Kaluga, Oroszország

149.

Városi Lajos

 

 

+

 

 

150.

Veisz Lajos

népfelkelő a cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1916.11.30 Kostanjevica melletti csatatéren elesett

151.

Veres József

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

hadifogság Irkutsk

152.

Veres Lajos

 

 

+

 

 

153.

Veress Sándor

népfelkelő cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

 1918.04.23 Königgratzben meghalt

154.

Vincze András

 

+

 

 

1916.12.31 harctéren elesett

155.

Vincze Bálint

cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1919.04.25 debreceni tartalékkórházban hunyt el, eltemetve a Honvédtemető és Hősök temetőjében

156.

Vincze Sándor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

 

 

1917.12.31 orosz harctéren elesett

157.

Vincze Zsigmond Sándor

népfelkelő  cs. és kir. 37. gyalogezred

+

 

 

1915.02.15 Péterváradon meghalt

158.

Weisz Lajos

népfelkelő tizedes cs. és kir. 39. gyalogezred

 

 

+

1916.11.22-12.03-a között elesett

159.

Zákány Lajos

m. kir. 1. honvéd gyalogezred

+

+

 

1917.10.28 meghalt

160.

Zudor Gábor

cs. és kir. 39. gyalogezred

+

+

 

1916.08.08 meghalt

161.

Zudor Imre

 

 

+

 

 

162.

Zudor Imre

cs. és kir. 16. huszárezred

+

+

 

1916.06.09 Galíciában meghalt

 

 

Rozalex Beatrix -  Martinkovits Katalin

 

 

                                          Hadtörténeti Könyvtár         Tájékoztató Portál